Baltikums venner er i sorg

Dette minneordet over to tilhørende Baltikums venner, er skrevet av Marit Eide Dahl.

Paul Hagen.  Foto: Snorre Berg

Debatt

Paul Hagen og Inger Melum til minne