Vår felles tingrett i Trøndelag

Konstituert sorenskriver ved Trøndelag tingrett, Leif Otto Østerbø, har sendt inn dette leserinnlegget.

Leif Otto Østerbø.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Stortinget har besluttet at Namdal tingrett, Inntrøndelag tingrett, Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett skal slås sammen til en ny tingrett – Trøndelag tingrett. Den nye domstolen dekker hele Trøndelag fylke og etableres fra og med 12.04.2021.

De fire domstolene som slås sammen til Trøndelag tingrett er veldrevne, og oppfyller de krav som er stilt til dem. Takket være kompetente og endringsvillige medarbeidere har tingrettene i Trøndelag også arbeidet seg godt gjennom pandemien i samarbeid med de eksterne aktørene.

Utgangspunktet for fremtiden er godt, og domstolen vil fortsatt arbeide hardt for å opprettholde den høye tilliten i samfunnet. Samfunnet utvikler seg raskt og tvistene for domstolene blir stadig mer komplekse, både rettslig og bevismessig. Samlingen til en tingrett i Trøndelag er derfor nødvendig for å sikre en fremtidsrettet domstol som vil levere domstoltjenester av høy kvalitet for alle. En felles Trøndelag tingrett blir faglig sterkere og mer fleksibel enn de fire tingrettene hver for seg.

Tingretten vil opprettholde sin tilgjengelighet og lokale forankring med faste, bemannede rettssteder i Namsos, Steinkjer, Brekstad og Trondheim. Å samle tingrettene i Trøndelag til én gir best mulig domstoltjenester til borgerne gjennom riktige avgjørelser til rett tid, også i fremtiden.

Leif Otto Østerbø
Kst. sorenskriver – Trøndelag tingrett

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.