Skal vi ta en kaffe, Christian?

Hei, Christian. Først så må jeg beklage at jeg ikke rakk å svare på din henvendelse før den kom i avisa, men det kan jo være like greit at jeg svarer her også, så flere får anledning til å se svaret, skriver Ogne Undertun (Ap), varaordfører i Ørland i dette leserinnlegget.
Debatt

Jeg tenker på ditt leserbrev i Fosna Folket «Ørland kommunes vanvittige pengebruk».

Jeg har stor forståelse for at du engasjerer deg i denne saken, Ørland kommune har et av landets høyeste gjeldsnivå pr innbygger og det er klart at dette kan få betydning for kommunens evne til å levere gode tjenester i årene som kommer. Jeg kan derfor si meg enig i at pengebruken har vært vanvittig, men jeg vil gjerne diskutere om det har vært snakk om sløsing.

Det er mange faktorer som spiller inn i forhold til den pengebruken som har vært i de gamle kommunene Bjugn og Ørland.

Konkurranse mellom de to er selvfølgelig en av årsakene, begge kommunene har nok hatt lyst til å tilby best mulig tilbud til sine innbyggere og gjøre seg attraktive for nye innbyggere. Så ble man rundt 2012 forholdsvis skarpt utfordret av forsvars departementet på å gjøre seg klar til å ta i mot Norges nye kampflybase, man ble konkret utfordret på å ta i mot nye innbyggere, ha infrastruktur klar og ha det som gjerne ble omtalt som «X faktoren». «X faktor» handlet om å levere mere enn det som er kommuners lovpålagte oppgaver, gjerne i forhold til idrett, kultur, turstier og slikt, dette for å skape bolyst. I slutten av denne perioden levde kommunene under et vedtak om sammenslåing og det førte nok også til at det ble vel mye iver med å få realisert ulike prosjekter kommunepolitikerne hadde arbeidet med å realisere.

Uansett, resultatet er at man i 2021 sitter med en av landets høyeste gjeldsbyrder, men vi er kanskje også en av de kommunene med nyest infrastruktur. Det siste betyr at det ikke er naturlig å tenke på så mange dyre investeringer i kommunen på en god stund.

Det er her jeg er noe uenig, jeg mener ikke noen av de gamle kommunene har sløst med pengene, selv om det har vært noen prosjekter med overskridelser, så har det meste gått som planlagt, og man har i all hovedsak bygget nyttige ting som en kommune trenger. Så er jeg altså til dels enig i din ordbruk om at pengebruken har vært vanvittig fordi den har kommet innenfor et svært kort tidsrom.

Så må jeg for ordens skyld, si at det i hovedsak virker som kommunepolitikerne har vært forholdsvis enige i mye av det som er gjort, og ser vi nærmere etter så tror jeg det er forholdsvis få prosjekter som er gjennomført uten at ulike interessegrupper i lokalsamfunnet har arbeidet målrettet opp mot politikerne for å få dem realisert. Men det var også klare stemmer som tok til orde for å bremse.

Nå handler mye om å få til en effektiv drift av kommunen, redusere forbruk der det gjør minst vondt, eller også slutte med ting vi ikke må gjøre som kommune. Jeg mener det ble gjort betydelige initiativ til kutt i budsjettet for 2021 og selv om koronaepidemien har snudd mye på hodet tror jeg vi kommunepolitikere deler en felles ambisjon om å ha en forsvarlig kommuneøkonomi. Og jeg tror det er få av oss som ønsker å innføre eiendomsskatt.

Skal vi ta en kaffe Christian?

P.S Selv om vi ikke har fått så stor folkevekst enda, så er Ørland kommune antagelig den eneste kommunen på Fosen som har hatt jevn vekst i folketall og sysselsetting de siste 10 årene. Jeg vil derfor tillate meg å si at jeg mener fremtidsutsiktene er lyse om vi som kommune greier å gripe de mulighetene vi har til å utvikle oss. Jeg setter derfor pris på at du tar i et tak, sammen med oss.