Norge i Nato

Anne Marit Sannan står bak dette leserinnlegget.

Anne Marit Sannan.  Foto: Ola Bjerkevoll

Debatt

Vi har allerede 52 bombefly som skal stasjoneres her. Jagerfly eller bombefly? F 16 var vel også jagerfly, men de bombet ganske bra i Libya for 10 år siden. Hvordan disse nye 52 flyene skal «forsvare» Norge har jeg ikke helt forstått.

Men så kommer altså amerikanerne med sine bombefly for å trene med våre. De har allerede forhåndslagre flere steder i Trøndelag, de har base på Værnes og US Marines kom faktisk til Gauldalen i februar for å trene på vinter! Har de ikke vinter i Alaska? Har regjeringen en mening med å tilby Trøndelag som amerikansk militært oppmarsområde? Skal vi ikke stille spørsmål? Vi er i hvert fall ikke beroliget!!

Tirsdag 23. mars var det fakkeltog og demonstrasjon på Brekstad mot amerikanske bombefly på Ørlandet. Det var særlig sterke appeller fra ungdommer i SU og Rød Ungdom om frykt for ny kald krig, frykt for atomvåpen og det var mye " Norge ut av Nato!"

De fleste i Norge er tilhengere av Nato, men ikke et krigshissende Nato, ikke et Nato som trapper opp konfliktnivået. Tror jeg. Så spørsmålet må være "Hva slags Nato vil vi ha?" Amerikanerne engasjerer seg i Sør-Kina-havet. Skal Nato og vi følge med dem dit og si ja takk til å teste våre F35?

Uavhengig av partitilhørighet er det mange som er urolige for amerikanske bombefly på Ørlandet og økende amerikansk nærvær i Trøndelag. Det eskalerer konfliktnivået og utfordrer vårt relativt gode naboskap med Russland.

Anne Marit Sannan

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.