Eldre i koronatider

Liv Thun og Eystein Stordal i Pensjonistforbundet i Trøndelag har sendt inn dette leserinnlegget

Illustrasjonsbilde  Foto: NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH HANDOUT / NTB

Debatt

Koronarestriksjonene har nå vart i ett år, og vil fortsette ennå noen tid. De har ført til store forandringer i tilværelsen for mange mennesker. Pensjonistforbundets medlemmer har, i motsetning til et betydelig antall yrkesaktive, hatt trygghet for en stabil økonomi. Men mange av medlemmene våre har opplevd en dramatisk endring i sin sosiale situasjon.

Foreninger og lag har stengt sine møtesteder, kulturelle arrangement er avlyst og familiesammenkomster kan ikke gjennomføres. Noen opplever også forbud mot å besøke nære slektninger. Til dette kommer frykten for å bli smittet, med de konsekvenser dette kan få. Det gjør noe med en når selv anskaffelse av dagligvarer blir et risikabelt foretagende.

Det har vært en tid preget av ensomhet og engstelse, som ikke har unngått å gi mange en følelse av motløshet og depresjon. Det går ut over både den psykiske og den fysiske helsen. Myndighetene gir håp om at vi kan ha en vesentlig redusert smittefare når vi nærmer oss sommeren. Da er det viktig for de eldres helse at vanlig møteaktivitet kommer i gang igjen så snart som mulig.

I verste fall er koronasmitte dødelig. For de som ikke er livstruet, vet vi at smitte kan føre til fysiske skader som f.eks. svekkelse av lukt og smak. Det melder seg også mentale følger av den sosiale isolasjonen folk har vært gjennom. Vurderingen av hvordan Norge har mestret pandemien er i gang. Det er viktig at denne vurderingen får et bredt perspektiv som omfatter alle sider ved folks helse.

Liv Thun
Fylkesleder i Pensjonistforbundet i Trøndelag

Eystein Stordal
Leder i Helseutvalget i Pensjonistforbundet i Trøndelag

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.