Hva bør bankens overskudd gå til?

Banksjef Ove Vollan står bak dette leserinnlegget.

Ove Vollan.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Kjære NN,

Vi i SpareBank 1 SMN har lest innlegget ditt om at overskuddet vi nå deler ut bør gis som gave til dem som sliter økonomisk. Som sparebank har vi en unik eiermodell som gjør at omtrent 40 prosent av banken er eid av lokalsamfunnene i Midt-Norge. Derfor går også den rettmessige andelen av overskuddet tilbake dit. Vi kaller det samfunnsutbytte. Det betyr imidlertid ikke at pengene kan gå til enkeltpersoner i lokalsamfunnene, men heller til allmennyttige formål som mange mennesker får glede av.

Vi jobber for at formålene, enten det er støtte til lag og foreninger, kulturtilbud, næringslivssamarbeid eller noe helt annet, skal komme flest mulig til gode. Gjennom støtte til idrettslag og kulturskoler kan inngangsbilletten til å drive med fritidsaktiviteter senkes. Ved å støtte etableringen av møteplasser for gründere og samarbeid med næringslivet kan nye arbeidsplasser og sommerjobber for ungdom skapes. Her på Fosen har titalls lag, foreninger og unge talenter delt på flere millioner kroner bare i fjor, i tillegg til 17. mai-feiring for Ørland barne- og ungdomskorps og lokale sommeraktiviteter for barn i regi av Roan frivillighetssentral.

Det er ikke dermed sagt at vi har funnet den optimale måten å fordele samfunnsutbyttet på. Derfor går vi i disse dager ut og spør våre medeiere, alle vi som bor her i Midt-Norge, om hva vi skal bruke det til. Vi håper du og flere med deg vil gå inn på smn.no/enavoss og gi ditt innspill til tiltak som vil gjøre Fosen til et bedre sted å bo og virke.

Det å hjelpe folk som av ulike årsaker har fått økonomiske problemer, er et samfunnsoppdrag vi som bank tar på dypt alvor. Over hele regionen sitter mer enn 1.500 ansatte klare til å bistå både i hverdagsliv og næringsliv. Vi håper du vil ta kontakt med oss, slik at vi sammen kan se på hva vi kan gjøre for hjelpe deg. Vi kan ikke støtte deg personlig med pengegaver, men vil selvsagt stille opp med råd og økonomisk veiledning.

Ove Vollan
Banksjef NL
SpareBank 1 SMN

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.