Når det gode bli det bestes fiende

I flere tiår har det vært en drøm for mange ørlendinger å få Ørland lufthavn inn på det regionale rutenettet for flytrafikk, skriver Gunn Kari Hegvik, redaktør i Fosna-Folket, i denne kommentaren.

Et Air Leap fly på Gardermoen før det skal til Fosen.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Årsaken til det, er at en slik status gir flyselskapet som opererer på ruten økonomisk støtte fra staten.

Ordfører i Ørland, Tom Myrvold (H), har i lengre tid argumentert for at den sivile flyruten til Ørland er viktig for å understøtte den nasjonale forsvarsevnen:

«Å sikre Ørland flystasjon tilgang på kompetanse gjennom tilrettelegging for pendling og økt attraktivitet som tjenestested er avgjørende», skrev Myrvold på sin Facebook-side nylig.

Men Ørland-Oslo-ruta kom ikke med som en del av det regionale rutenettet frem til 2024, noe som i praksis betyr at staten støtter flyruta mellom Oslo og Sandane, men ikke driften av en flyrute mellom Ørland og Oslo.

Enn så lenge har det blitt med drømmen, og sånn blir det også i de neste tre årene.

Til tross for at staten verken ser distriktspolitiske eller forsvarspolitiske gevinster i å støtte en flyrute fra Ørland, har flere flyselskap i de siste årene likevel klart å drive en kommersiell flyrute her. Nå sist svenske Air Leap, som også etter at Norge stengte ned i mars i fjor, har klart å opprettholde et slags tilbud.

Slik har det vært, inntil Stortinget for en tid tilbake instruerte regjeringen om å gi krisemillioner til drift av flyruten mellom Ørland og hovedstaden.

Og anbudet - det gikk til flyselskapet Widerøe, som nå skal trafikkere ruten i april. Samferdselsdepartementet avgjør om de skal utvide den midlertidige støtten til også å gjelde i mai og juni.

- Ørland-Oslo har hele tiden vært på radaren vår. Det har ikke passet helt, eller det har vært litt for lite trafikk for å få det til. Denne statlige støtteordningen gjør at vi får en mulighet til å prøve å fly ruta, sa Christian Skaug, kommersiell direktør i Widerøe til Fosna-Folket, da kriseløsningen ble offentlig sist fredag.

Så nå har vi to flyselskap som skal fly fra Fosen. For Widerøes «mellomlanding» på Ørland, gjør ikke at Air Leap slutter å fly. Svenskene er bundet av en fireårig avtale, opplyser Jon Melkersson, administrerende direktør i Air Leap til Fosna-Folket.

Jeg aner en liten underdrivelse av situasjonsbeskrivelsen, når Melkersson uttaler til Fosna-Folket:

- Situasjonen er kompleks akkurat nå.

For det som kan skje nå, er at en statlig støttet aktør, Widerøe, bidrar til å undergrave en kommersiell aktør, Air Leap, som i tre år allerede har operert på lave marginer og et spinkelt passasjergrunnlag.

Det er vel neppe intensjonen fra stortingsflertallet, at statens krisepakke til flyruta, skulle ta knekken på en kommersiell aktør som opererer her uavhengig av statlig støtte?

Foreløpig vet vi lite om konsekvensen av at to flyselskap skal operere fra Ørland, men det er lett å si seg enig med en som skriver noe ironisk i kommentarfeltet på fosna-folket.no:

«Ja det e jo logisk, når et selskap ikke får det til å gå rundt, prøv med to!»