Hørselskontakten i Ørland – hvor er du?

Tove Wasskog Lysøbakk har skrevet dette leserinnlegget.

Tove Wasskog Lysøbakk. Arkivbilde. 

Debatt

Vi er mange i Ørland kommune som har hørselsproblemer, og trenger hjelp og hjelpemidler i forskjellige utgaver.

Audiografen hjelper med testing og høreapparater etc. Men det er lange ventelister, spesielt nå i "korona-tida". Andre hjelpemidler skal omsøkes av hørselskontakten eller ergoterapeuten.

Alle kommuner er pålagt å ha en hørselskontakt.

Men hvor og hvem er vår kontakt i Ørland kommune? Når er du tilgjengelig? Telefonnummer?

God hørsel er viktig i alle livets faser, og det finnes veldig mange hjelpemidler man kan ha nytte av for å ha en trygg og god hverdag. Man må bare få tilgang til dem.

Jeg ønsker svar i avisa, slik at brukere får opplysninger om hvor vi kan søke hjelp.

Tove Wasskog Lysøbakk

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.