Nei til amerikanske bombefly på norsk jord

Utplassering av bombeflyene forsterker den onde sirkelen der en uforsvarlig avskrekkingspolitikk fra begge sider bidrar til økende spenning i våre egne nærområder, skriver landsstyret i SV i denne resolusjonen sendt inn av Øyvind Næss (SV).

To av de fire amerikanske bombeflyene klare til nye oppdrag.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Regjeringa har bestemt at fire amerikanske bombefly av typen B-1B Lancer skal utplasseres på Ørland i februar. Utplasseringen av bombeflyene, og to hundre amerikanske soldater, er en del av USAs strategiske opptrapping for å øke USAs militære tilstedeværelse i Arktis.

Utplasseringen skjer i en tid med økende geopolitisk spenning, hvor det amerikanske fotavtrykket i våre egne nærområder blir stadig tydeligere, spesielt i de nordlige havområdene. Den føyer seg inn i et mønster, hvor integreringen mellom den amerikanske forsvarsmakta og vårt eget forsvar blir stadig tydeligere. Det forsterker den onde sirkelen der en uforsvarlig avskrekkingspolitikk fra begge sider bidrar til økende spenning i våre egne nærområder.

Under den kalde krigen var balansen mellom avskrekking og beroligelse grunnplanken i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Blant de viktigste beroligende tiltakene var basepolitikken, som skulle hindre allierte baser på norsk jord i fredstid, og en rekke begrensning på alliert virksomhet i Nord-Norge og et forbud mot atomvåpen på norsk jord i fredstid. Dagens regjering vil gjerne ha oss til å tro at disse prinsippene gjelder ennå. Men i dag har balansen forsvunnet, og avskrekking står igjen som det rådende virkemiddelet.

Retningslinjene for norsk sikkerhetspolitikk har som grunnleggende prinsipp at Norge ikke vil tillate utenlandsk militær aktivitet som med rimelighet kan oppfattes som provoserende og skape spenning i regionen. Likevel sier Forsvarsministeren at det økte amerikanske nærværet og øvingsaktiviteten er en ønsket utvikling. SV mener Norge ikke bør delta i denne opptrappingen.

Vedtatt av SVs landsstyre 20. mars 2021.