I Pensjonistpartiet er det forbudt å snakke negativt om andre politikere og andre partier

Harald Fagervold har sendt inn dette leserinnlegget.

Harald Fagervold.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

Pensjonistpartiet i Indre Fosen er i medvind. Økende medlemstall bekrefter det. Men vi er likevel mest opptatt av hva vi kan få til i tida framover. Vi er inne i et valgår, stortingsvalg til høsten.

Dersom annenhver pensjonist stemmer PP, har vi 40 på Tinget! Men i det daglige er det Indre Fosen som gjelder.

Her er 10 punkter, men vi har mange flere:

1. Å hindre at det innføres eiendomsskatt fra 2022. Partiene i posisjon jobber med saken.

2. Å bevare barnehagen i Fevåg

3. Å bevare skolen i Hasselvika.

4. Å få på plass ny skole i Stadsbygd. Snart.

5. Sørge for at hele kommunen blir behandlet likt, også når det gjelder drift og salg av eiendommer.

6. Å få på plass byggeklare tomter i sentrum, men også andre steder.

7. Å få på plass pårørendegrupper i våre institusjoner, og bevare legekontoret i Råkvåg.

8. Få fart i bygging av bruene. Det haster.

9. Vi samarbeider nå med NTNU, for å analysere hvorfor folk flytter fra Fosen.

Hvorfor PP gjør det så godt?

10. «I Pensjonistpartiet er det forbudt å snakke negativt om andre politikere og andre partier»!

Harald Fagervold
Indre Fosen Pensjonistparti

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.