Øyvind var en markant personlighet som vil bli sterkt savnet

Dette minneordet over Øyvind Blomlie er skrevet av Odd Arne Blomlie.

Øyvind Blomlie. 

Debatt

Øyvind Blomlie, Stadsbygd, sovnet stille inn 3. mars 2021. Han ble 88 år.