Ørlands omdømme i fritt fall, vi må tilbake på sporet

Styret i Ørland Høyre står bak dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Kjære Ørlendinger

Vi har lagt bak oss et meget spesielt år på mange måter. Vi har opplevd en pandemi som har truffet oss privat og som også har gitt barn og unge, eldre, næringsliv og det offentlige store utfordringer. Vi hadde et kommunevalg i 2019 som førte til kaos, krangling og konflikt i lokalpolitikken. To kommuner med ulike kulturer skal omdannes til én med et stort potensial for en stor, positiv og rivende utvikling. Midt oppe i dette har vi en politisk kultur i kommunen som preges av ulike ledere som ikke vil samarbeide med ordføreren, hvis eneste prosjekt ser ut til å være «stikke kjepper i hjulene» for Ørland kommunes lovlig valgte ordfører, Tom Myrvold. Dette må nå faktisk ta slutt. Det er nok nå!

En ukultur har befestet seg i nye Ørland kommune

Dette kommer til syne i politiske møter som tidvis preges av politisk skittkasting og hvor den minste uenighet blir dyrket, blåst opp og gjort til saker å krangle om. Spesielt bekymringsverdig blir dette når det får usaklige og personlige uttrykk. Meningsmotstand som i beste fall ligner sjikane og hets, bør enhver folkevalgt slippe å oppleve. Dette rammer tilliten til politikere generelt. Når man er valgt inn av folket skal man med stor ydmykhet representere de som har valgt deg – ikke være opptatt av å få posisjoner i nyopprettede, kunstige verv og posisjoner med høyest mulig kommunal godtgjørelse, som for eksempel gruppeleder for det største partiet eller samferdselskoordinator i et unødvendig opprettet «utvalg for strategi og drift». Det burde bli et folkekrav å øyeblikkelig legge ned det nye «utvalget for strategi og drift». Gå øyeblikkelig tilbake til den velfungerende Formannskapsmodellen, som har tjent kommune-Norge godt i 200 år, og som fremdeles 99,2 % av landets kommuner styres etter. Flertallet som pr. tiden styrer i Ørland kommune har flertall i denne fireårs perioden uansett, slik kommunestyret ble sammensatt ved valget i september 2019.

Ørland kommune er en kommune i sterk vekst, særlig innenfor offentlig sektor gjennom utbyggingen av Norges eneste kampflybase.

I løpet av de siste 10 år har kommunen også̊ hatt en betydelig næringsvekst innen marin sektor, med en samlet omsetning rundt 7 milliarder kr i 2019. Med alle ringvirkninger genererer dette ca. 1000 arbeidsplasser. Innenfor landbruk vil kommunen stimulere til utvikling og investering. Mange gårdsbruk står foran generasjonsskifte. Vi bør ha fokus på̊ blågrønne muligheter mellom fiskeri, havbruk og landbruk. Det samme gjelder innenfor reiseliv, mat og kulturlandskap.

I en kommune med en så stor offentlig sektor som Ørland, vil det være avgjørende å legge til rette for utvikling og vekst i privat sektor.

Godt omdømme er en suksessfaktor

Verdien av et godt omdømme er økt støtte fra omgivelsene. Vi tror på at en kommune med et positivt omdømme tiltrekker seg nye innbyggere, nye arbeidstakere, investorer og partnere, og de møter velvilje hos myndigheter og politikere.

Etter at kommunestyret i Ørland fikk omvisning inne på Ørland flystasjon fikk de også sterk kritikk for mye offentlig krangling som er direkte ødeleggende for både tilflytting av nye innbyggere og etablering av nye bedrifter som blir veldig viktig for å tilby flere kunnskapsbaserte arbeidsplasser til to-karriere familier. Skal vi lykkes, må alle trekke i samme retning, også de folkevalgte. Vi må spille hverandre gode, ikke lete etter feil hos andre.

Ørland Høyre ønsker endring

Hvordan vi opptrer ovenfor hverandre sier så mye mer om oss enn hva vi selv tror. Et trygt og anstendig debattklima med toleranse for meningsbrytning utgjør et grunnelement i et velfungerende demokrati. Slik det fremstår for oss er det ikke innbyggerne eller næringslivet som ødelegger kommunens omdømme, det er det dessverre det destruktive politiske ordskiftet og debattklimaet som bidrar til. Ørland Høyre vil ikke sitte stille å se på at bedrifter flytter virksomheter ut av kommunen for å etablere seg i andre kommuner. Vi må heller ikke glemme å ivareta de bedrifter som er etablert og ønsker å utvikle seg videre.

Vi har saker som står i kø som gir hodebry for alle som sitter med ansvaret. Når avisene nå er fulle av leserinnlegg, og mange raser over den politikken som utøves. Da må det være ett eller annet som har gått galt. Slik kan det ikke fortsette.

Vennlig hilsen

Styret Ørland Høyre

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.