Digital kompetanse er kritisk kompetanse

Møter du noen som ikke har fått registrert seg for vaksinering, så hjelp dem med registreringen. Det hjelper oss alle, skriver redaktør i Fosna-Folket, Gunn Kari Hegvik, i denne kommentaren.

Helseansatt på Fosen som får koronavaksine.  Foto: Ina Marie Holseth

Debatt

Rundt myndighetsalder er det mulig for de fleste av oss å gjennomføre teoretiske og praktiske kurs som gjør at vi blir kvalifisert til å kjøre bil. Det er ikke en forventning fra samfunnet at vi gjør dette, men jeg tror at de fleste myndige personer gjør det. Årsaken er at det med bil blir lettere å komme seg rundt. Denne kompetansen er også avgjørende i flere yrker.

Å kunne kjøre bil, gjør det lettere å delta i samfunnet.

Men det krever noe av oss for å få lov til å kjøre bil - vi må lære noe nytt og bevise at vi kan det. Og initiativet for å få dette privilegiet - sertifikatet - må vi ta selv.

Sånn er det til en viss grad også med digital kompetanse.

I begynnelsen av dette året sendte Ørland kommune brev til alle innbyggere over 65 år og ba dem stille seg i kø for å få vaksine mot covid-19, den såkalte koronavaksinen. Det er frivillig å ta vaksinen, men siden eldre mennesker er i risikogruppen dersom de får viruset, er det rimelig å anta at de fleste ønsker å ta vaksinen.

I flere saker gjennom februar og mars har Fosna-Folket fortalt om helsearbeidere som blir nedringt av personer som vil ha vaksinen. For de som tar denne telefonen, er det sikkert lett å tenke at dette kun er en telefon, men på den andre siden, så er også menneskelige ressurser knappe:

For hver telefon hvor en helsearbeider må svare på spørsmål fra folk som ikke får til å registrere seg digitalt i vaksinekø, forsvinner sekunder, minutter og til sammen timer som helsearbeideren kunne ha brukt til å hjelpe pasienter som trenger hjelpen mer.

Vi skal ha stor respekt for at det er vanskelig å tilegne seg grunnleggende digitale ferdigheter. Men samtidig er det heller ingen vei rundt at stadig mer av kontakten med myndighetene vil foregå digitalt. Så bør lokale og sentrale myndigheter gjøre det de kan for å ta i bruk digitale løsninger som er pålitelige, lett tilgjengelige og ikke minst brukervennlige.

Initiativ som Frivilligsentralene i Ørland og Bjugn sammen med Ørland eldreråd, eldrelosen i kommunen og Ørland sanitetslag om å få eldre på nett er også helt avgjørende i denne sammenhengen.

For digital kompetanse er kritisk kompetanse. I år har myndighetene et behov for å få tak i alle innbyggerne for å vaksinere dem. For å få vaksinen må alle borgere svare på henvendelsen.

Derfor: Møter du noen som ikke har fått registrert seg for vaksinering, så hjelp dem med registreringen. Det hjelper oss alle.

For midt i en pandemi bør helsearbeidere få gjøre det de er best på - å pleie og behandle syke mennesker.