Gratulerer til Fosen!

Harriet Brekstad og Lill Harriet Sandaune har skrevet dette leserinnlegget.

Lill Harriet Sandaune (t.v.) og Harriet Brekstad. 

Debatt

Det endte heldigvis til slutt som en gladsak, med vedtaket om en reduksjon på 425 millioner kroner i bompenger på Fosen, under fylkestingets behandling av saken i forrige uke. Men det var tydeligvis mange som hadde vondt i viljen sin underveis i denne saken, og som ikke var så interessert i å bruke pengene på de premissene som FrP hadde jobbet de frem på.

Vi hører til stadighet, både av politiske motstandere og administrasjonen i fylkeskommunen, at det å bygge veg uten bompenger er helt urealistisk, og ikke lar seg gjøre. Men denne saken viser at det nytter å kjempe for at infrastruktur skal være en statlig oppgave, og ikke skal lastes innbyggerne i form av store kostnader med bompenger.

I 2020 hadde oljefondet en avkastning på 10,9 prosent, eller 1070 milliarder kroner. Hva er så uansvarlig med å bruke 100 milliarder av disse til å nedbetale gjelden til alle landets bompengeselskaper? Totalt sett har oljefondet en verdi på over 10 000 milliarder kroner, og bedre veger, økt trafikksikkerhet og reduserte utgifter til privatpersoner og næringsliv vil komme mange til gode. God infrastruktur er en forutsetning for å skape verdier for fremtida, både på Fosen, i Trøndelag og hele landet for øvrig.

Nå har FrP greid å redusere bompengene mye for Fosen sin del, men vi må fortsette å kjempe en ensom kamp, mot alle de andre partiene både på Stortinget, fylkestinget og rundt om i alle kommunestyrene. Men denne saken viser imidlertid at det nytter å kjempe, og FrP vil fortsette denne viktige kampen. Vi håper og tror at unge som eldre, fastboende og hytteeiere, næringsliv og privatpersoner vil kjenne på forskjellen dette vil utgjøre for hele Fosen som region, og nyte godt av dette i fremtida.

Bompengeredusert hilsen fra

Harriet Brekstad, leder Ørland FrP og Lill Harriet Sandaune, gruppeleder i Trøndelag FrP