Hvordan kan vi jobbe sammen mot at 15- og 16-åringer i Indre Fosen drikker seg fulle?

Jan Erik Furunes har bidratt med dette leserinnlegget.

Jan Erik Furunes. Arkibilde. 

Debatt

En dobbelt så stor andel av ungdomsskoleelevene i Indre Fosen har vært beruset sammenlignet med landet som helhet, ifølge både Ungdata 2017 og 2020.

1) Ungdata 2020 viser også at dobbelt så mange foreldre i Indre Fosen aksepterer mindreåriges alkoholbruk enn for resten av landet.

2) Videre viser Ungdata 2017 og 2020 at debuten og foreldres aksept særlig skjer fra 15-årsalderen.

3) Mindreåriges alkoholbruk med foreldres aksept er dobbelt så stort i Indre Fosen som i resten av landet i følge Ungdata, ikke ulikt situasjonen ellers i Fosen. Selv om Ungdata viser at flertallet av foreldrene også i Indre Fosen ikke aksepteres barns alkoholbruk har vi et problem. Fosna-Folket minner i en artikkel av 7.februar om at alkoholmisbruk stadig oftere er ungdoms inngang til sexsalg og misbruk av rusgifter på Fosen

4): «Det er veldig viktig å få med seg at for de som starter med rus, så er det nesten alltid slik at de først har begynt med alkohol. Alkohol sendes med barn og ungdom veldig tidlig. Alkohol er en sterk rus. De aller fleste begynner der, sa Karin Størseth, som er enhetsleder for familiehelse i Ørland kommune. - At foreldre sender med alkohol er en problemstilling vi har slitt med på Fosen over lang tid. Også i foreldregenerasjonen endrer holdningene seg til andre rusmidler. Det må vi ta på alvor, sa varaordfører Ogne Undertun (Ap).»

Som innflytter til Indre Fosen opplever jeg at en her lettere enn i mange andre miljø aksepterer at mye må være som før, slik det alltid har vært: «Vi tok da ikke skade av ….. vi heller, da vi var unge». Det kan noen ganger virke som om en gir opp å endre på tradisjoner, også mindreåriges rusmisbruk. Men evnen til å jobbe mot felles mål er jo enorm, også kamp mot helseskadelig praksis og tradisjon.

Michael Palin (BBC og NRK) tok på sin reise i Sahara i 2002 opp en annen svært skadelig tradisjon med norske Kristin, på en elvebåt i Niger-elva mellom Mopti og Timbuktu i ørkenlandet Mali: Palin spør om en kan akseptere kvinnelig omskjæring, selv om dette overgrepet er en tradisjon? Underlig nok legger sosialantropologen med bakgrunn fra Kirkens Nødhjelp og NMS i Mali vekt på at en må akseptere dette, av respekt for dem som rammes.

5) Få år senere fører et samarbeid mellom norske NMS og lokale helsearbeidere, imaner og ledere til en slutt på omskjæring i Konna kommune, med 70.000 innbyggere. Nøkkelen var konsensus, total enighet, om målet. Enighet gjør sterk.

6)Mitt spørsmål er om ikke det er mulig å jobbe for en felles jobb mot rusmisbruk blant mindreårige, altså barn under 18 år i Indre Fosen også, selv om fyll fra 15 år har vært en tradisjon: Ingen må få sende med alkohol på fest, eller akseptere at dette skjer. Utfordringen må gå til foreldrene, rett og slett fordi de har nøkkelen: Ungdom hører mer på foreldre enn på politi, lærere og helsepersonell. Men foreldre må jo kunne regne med god og aktiv støtte fra de/oss som er betalt for å stille opp.

Kanskje kunne enda mer tid og ressurser brukes i skolens foreldremøter for å sikre enighet om felles holdninger og arbeidsmåter mot all bruk av alkohol blant ungdom under 18 år som mål? Enighet gjør sterk, også i Indre Fosen.

Jan Erik Furunes
Rissa

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.