Kompetansekrisen

Koronakrisen i næringslivet kan bli snudd til mangel på arbeidskraft, skriver Gunn Kari Hegvik, redaktør i Fosna-Folket i denne kommentaren.

Sykepleiere ved et sykehjem i forbindelse med koronavaksinering.  Foto: Berit Roald / NTB

Debatt

Det skriver MN24 (Midtnorsk Næringsliv) i en sak publisert på nettstedet onsdag. Fra samme tid i fjor og frem til nå har nesten 2000 arbeidstakere i Melhus søkt om dagpenger, flesteparten av dem fordi de har blitt permittert som følge av at samfunnet ble stengt ned på grunn av koronapandemien i mars i fjor.

Men når samfunnet kommer ut av nedstegningen, kan situasjonen bli en helt annen.

Det mener sjef for Nav i Melhus, Trond Alstad.

Han påpeker at det ser ut til å være en mismatch mellom den utdannelsen arbeidsledige har og hva arbeidsmarkedet etterspør. Melhus sliter i likhet med andre kommuner, med å få tak i sykepleiere og leger, mens ledighetstall viser at det innen yrker som kontor, butikk, bygg og anlegg, reiseliv/transport og andre typer servicearbeid er høyest ledighet i Melhus.

Mangel på sykepleiere har ført til at Melhus kommune sliter med å drive et sykehjem på lovlig vis.

Nav-sjefen sier også at stengte grenser viser hvor avhengig Norge har blitt av arbeidskraft fra utlandet.

Årsaken til at jeg drar inn et eksempel fra Melhus, er at situasjonen der er veldig lik situasjonen i flere kommuner på Fosen.

Nylig skrev Fosna-Folket om Åfjord kommune hadde store problemer med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger som sykepleier. I Ørland og Indre Fosen mangler kommunen nok fastleger.

Og jeg tror ikke det er en overdrivelse å legge til, at om kun kort tid så vil også næringslivet få problemer med å rekruttere høyt utdannet arbeidskraft til jobber på Fosen. Det hjelper ikke hvor mye nye arealer lokalpolitikerne har lagt til rette for, dersom det ikke finnes kvalifisert arbeidskraft å fylle bedriftene med.

Nav på Melhus sier de nå vil ta en aktiv rolle i å få tak i denne arbeidskraften, men Alstad sier i tillegg at lokalsamfunnet spiller en viktig rolle i dette.

- Melhus kan utnytte at kommunen er bare 20 minutter unna Trondheim, og det er billigere å bo i Melhus enn i byen. Politikerne må se på hvordan de kan gjøre Melhus attraktiv for arbeidstakere og hva som gagner barnefamilier.

Tirsdag skrev jeg om Fosen som kan bli et gamle gubbers land om ikke befolkningsstatistikken snur. At unge og spesielt kvinner flytter inn til byene, er en global megatrend som det er mye å kreve av Fosen-kommunene at de skal snu. Men alternativet, å gi opp, er ikke bedre. For for de innbyggerne som bor på Fosen, kan det bli en krevende alderdom dersom helse- og omsorgstjenestene mangler kvalifiserte leger og sykepleiere.

Det er derfor det Nav-sjefen på Melhus sier er så viktig.