– På tide å åpne for organiserte fritidsaktiviteter for voksne

Gunnhild Tettli og Fredrik Sandness, Ørland Ap, står bak dette leserinnlegget.

Gunnhild Tettli og Fredrik Sandness.   Foto: Jakob Ellingsen og Ina Marie Holseth

Debatt

Ørland Arbeiderparti mener det er på tide å åpne for organiserte fritidsaktiviteter for voksne.
Nå begynner vi å se konsekvensene av den langvarige nedstenginga av samfunnet. En undersøkelse gjort av Opinionen viser at hver tredje nordmann sliter psykisk under pandemien. Anbefalinger om hjemmekontor og å begrense antall sosiale kontakter gjør at flere og flere kjenner på ensomhet. En korøvelse eller fotballtrening et par ganger i uka kan være med å redusere dette. Vi er kjent med at kommunen har utfordringer innen psykisk helse, og vi tror også det er store mørketall. Ensomhet og utenforskap forsterkes når folk må sitte hjemme og det meste av tilbud er stengt.

I Ørland har vi hatt svært lite smitte og hvert smitteutbrudd har effektivt blitt slått ned. Vi er alle godt kjent med smittevernreglene, vi vasker hender og holder avstand. Kor, korps og idrettslag består av faste grupper hvor man har god oversikt over hvem som er med. I idretten har man jobbet med smittevern for barn og unge i snart et år, og det har ikke vært et eneste utbrudd som kan knyttes til trening. Det er ingen grunn til å tro at de ikke vil gjøre en like god jobb for voksne.

Flere og flere kommuner åpner nå for at de over 20 kan trene sammen. De viser til FHI som ettertrykkelig har sagt at det er minimal risiko for smitte på trening. Det er pølsekøen og publikum som utgjør risikoen og det har vi lite av både på trening og på korøvelse. At anbefalingen fra regjeringen er at det ikke skal være organisert fritidsaktiviteter for de over 20 betyr ikke at kommunen selv ikke kan åpne for det.

Norsk musikkråd har gått ut og sagt at kommuner med lavt eller akseptabelt smittetrykk bør vurdere å åpne for musikkøvelser. Norsk musikkråd har fått bekreftet fra Kulturdepartementet at den nasjonale anbefalingen om å avstå fra innendørs fritidsaktivitet for voksne, ikke er til hinder for at kommuner selv kan tillate organiserte fritidsaktiviteter innendørs, dersom de vurderer at situasjonen tillater det. Å synge eller spille sammen med andre kan være en effektiv vaksine mot ensomhet.

Resultatet fra den nasjonale folkehelseundersøkelsen 2020 viser en alvorlig tendens i aldersgruppen 18-24 år, der mindre aktivitet og usunt kosthold gir en dårligere folkehelse. Legger vi til at mer enn hver tredje nordmann oppgir å ha fått dårligere fysisk form etter utbruddet av koronapandemien, der det blant unge gjelder annenhver person, må alarmbjellene ringe til gangs nå. Idretten har over ett år vist at man håndterer pandemien, og når det ikke kan vises til smitte i direkte forbindelse med trening, mener vi tiden er overmoden for å åpne for normal trening, også for de over 20 år.

Ørland kommune legger opp etter nasjonale retningslinjer, men vi mener det er på tide å vise ansvar for innbyggerne våre, og gi noe tilbake etter ett år med dugnad. Det rapporteres om frafall opp mot 60 % i breddeidretten. Det vil si at man kanskje ikke har et seniorlag i håndball, skøyteløpere, eller turnutøvere over 20 år, etter at pandemien er over. Vi ser ikke hvorfor våre kommunale haller skal være stengt for utøvere over 20 år, når treningssenter kan holde åpent, og det ikke er smitte. Idrett og kulturlivet i kommunen må nå få tilliten til å nærme seg en normal hverdag. En dag er vi ferdig med pandemien, da er det viktig at vi har idrett og kulturtilbud etterpå også. Vi som politikere må ta beslutninger på bakgrunn av råd fra fagfolk, men også på bakgrunn av lokal og regional situasjon, der psykisk helse, folkehelse og aktivitet må inngå i beslutningsgrunnlaget.

På torsdagens spørretime i kommunestyret vil vi igjen sette fokus på hvor viktig vi synes dette er!

Gunnhild Tettli
gruppeleder Ørland Arbeiderparti

Fredrik Sandness
styreleder i Ørland Arbeiderparti