– Nei til nedleggelse av Stadsbygd brannstasjon

Harald Andresen har sendt oss dette leserinnlegget.

Harald Andresen. Arkivbilde. 

Debatt

Det skulle bli andre tider for kommunene med større kommunale enheter. Besparelser i administrasjonsutgifter skulle gi innbyggerne bedre tjenestetilbud på de fleste områder. Mange trodde på det. Stadsbygd har i hvert fall dårlig erfaring fra sammenslutningen med Rissa i 1964, og bedre ble det ikke etter at vi kom med i den nye Indre Fosen kommune. Stadsbygd kommune, mens bygda var egen kommune, bygde både nytt kommunehus/rådhus og ny skole på 50-tallet. Dette ville vært helt utenkelig i dag. Etter at Stadsbygd kommune opphørte å eksistere har det ikke engang vært penger til vedlikehold av skolen. Den nye Indre Fosen kommune fortsetter der Rissa kommune sluttet – med å finne saker og tjenester det kan spares inn noen kroner på. Stadsbygd har snart ikke mer å bidra med i så måte. Vi vet brannstasjonen lenge har vært et aktuelt objekt for nedleggelse/flytting til Rissa sentrum. Jeg har ikke sett noe antatt sparebeløp her, men regner med at mye av vinninga vil gå bort i spinninga også denne gangen ved at stasjonen i Rissa samtidig må få økt bemanning/kapasitet.

Det er direkte uansvarlig av politikerne å ta bort brannstasjonen i Stadsbygd. Jeg tenker i første rekke på nærheten til ferja. Her er det mye som kan skje som vi håper aldri kommer til å skje. Det er el-ferjer som lades, noe det er lite erfaring med, og det er farlig last som kjøres i land og om bord, ofte samtidig som det lades. Det har ellers skjedd mange alvorlige bilulykker opp gjennom årene til og fra ferja hvor personer har sittet fastklemte i bilene, situasjoner hvor bilbrann fort også kan oppstå. Slike ulykker krever meget kort responstid, det er to mil fra Rissa sentrum til ferja og trafikkforholdene er ikke alltid de beste. Nærheten til ferja er argument mer enn godt nok alene for opprettholdelse av Stadsbygd brannstasjon. Vi har ellers bedriften ITAB som også kan bli rammet. En brann med totalskade her kan i verste fall for bygda bety at bedriften flagger ut. Vi har museet med uerstattelige verdier, prestegården, kirka, skolen, eldresenteret, båtlageret og fiskeoppdrett på Røberg o.s.v. Vi hadde nettopp et alvorlig biluhell ved Røberg hvor en mann kjørte i sjøen. Også denne gangen viste brannfolka ved Stadsbygd brannstasjon hvor raskt de kan være på ulykkesstedet. De har hjertestarter og røykdykkere som kan ta ut folk fra brann under ytterst krevende forhold. Ingen vet hva som kan gå galt og hvem av oss det rammer neste gang. Ofte kan det være ting vi minst tenker oss. Da er det godt å vite at vi har noen i nærheten som kan være raskt på stedet.

Harald Andresen

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.