– Etter 8 år hvor forskjellene har økt voldsomt er det nå vanlige folk sin tur

Kirsti Leirtrø, stortingsrepresentant for Ap fra Ørland, har skrevet dette tilsvar til et innlegg fra Mari Holm Lønseth (H).

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø på kontoret i Oslo.  

Debatt


Om Mari Holm Lønseth hadde lest Fosna-Folket så ville hun ha sett et intervju avisa hadde med Jonas Gahr Støre om at Arbeiderpartiet går til valg på å halvere kostnaden på fergebilletten. Der vil hun finne svar på en del av det hun lurer på.

Det er hverken jeg eller Jonas som lover halv takst på ferger, men Arbeiderpartiet som vi begge representerer. En enstemmig programkomite har det som en av mange gode programforslag for å redusere forskjellene mellom folk.

Vi har lyttet til kystfolket som sier det er nok nå.

Vi skal leve av naturressursene våre og spesielt havbruk og maritim sektor. Da må vi sørge for at folk har råd til å bo ved kysten, og demme opp mot den sentraliseringen som har skjedd under denne regjeringen.

Samtidig har stengte grenser og redusert eksport gjort at næringslivet vårt sliter ekstra.

Ved å redusere ulempen med ferge til det halve gir vi litt bedre konkurransevilkår uavhengig av hvor du bor.

Nå peker Høyre og Lønseth på vanlig vis på at det er fylkeskommunens skyld at prisene er så høye.

Det er usant, og uredelig. Det bør de for egen troverdighets skyld slutte med. Jeg tror folk skjønner at det er helt andre årsaker.

For det første, Riksvegfergesambandene har totalt hatt samme kostnadsvekst som fylkesvegfergene. Regjeringa og Høyre har økt prisene på riksvegfergene med 100 %.

For det andre så er det ikke samsvar mellom oppgaver og krav regjeringa gir fylkeskommunene og det de får av overføringer.

For det tredje så følger Trøndelag fylkeskommune takstregulativet til riksvegfergene på prisvekst. Om prisene skulle vise seg å være høyere så vil reduksjonen bli større enn 50 %

Vi vil ikke som Høyre at en mulig reduksjon av billettepris skal gå ut over andre fylkeskommunale oppgaver. Eller at det skal være dyrere på riksvegfergene enn fylkesvegfergene Derfor skal staten ta hele kostnaden på halveringen.

Arbeiderpartiet har alltid hatt mye mer til kommuner og fylkeskommuner i våre alternative budsjett, og mye mer til samferdsel, inklusive fylkesveger, bredbånd og mobil.

Programkomiteen, og artikkelen i lokalavisa beskriver at reduksjonen og samordningen skal skje over 4 år. Det er løftet fra Arbeiderpartiet.

Vi vil også redusere innskuddbeløpet for å kunne få 50 % rabatt slik at flere har råd til å få billigere fergebillett. Dette forslaget stemte høyre imot.

For Arbeiderpartiet er det viktigste en mer rettferdig fordeling mellom bygd og by og mellom folk.

Etter 8 år hvor forskjellene har økt voldsomt er det nå vanlige folk sin tur.

Det er de vi står opp for.

Jeg skulle ønsket at Høyre heller så hvordan deres politikk har gjort livene til vanlige folk verre, og erkjenner problemene vi har langs Fosen enn å oppkonstruere en konflikt mellom partileder og undertegnede.

Men det er fint at Høyre reagerer, det tyder på at vi har truffet, og at dette blir et tema i valgkampen. Denne debatten ønsker jeg velkommen.

Kirsti Leirtrø
Stortingsrepresentant (Ap)

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.