– Riksveg er viktig for hele Trøndelag og Norge

Henrik Kierulf, fylkestingsrepresentant for Høyre, har sendt inn dette svarinnlegget til Hallgeir Grøntvedt og Steinar Aspli.

Henrik Kierulf. Arkivbilde. 

Debatt

Det får være grenser for hva man får seg til å si, selv om det er valgår. Senterpartiets Hallgeir Grøntvedt og Steinar Aspli hevder i et debattinnlegg for noen dager siden at dagens regjering kun har satset på veibygging i og rundt de større byene i Norge. Videre hevder de at utbygging av riksvegnettet ikke vil ha betydning for distriktene. Begge dele er oppsiktsvekkende å lese fra to politikere med adresse Trøndelag. Regjeringens massive satsing på E6 gjennom hele Trøndelag har stor betydning for nettopp hele Trøndelag og landet for øvrig. Sikker og rask transport av både folk og varer er avgjørende for vekst, utvikling og bosetting. Ta for eksempel vår betydelige havbruksnæring som i stor grad eksporterer laksen ut av Trøndelag og landet. Enten laksen kommer fra Hitra og Frøya eller fra Nærøysund er utbygging av E6 både i nord og sør av Trøndelag viktig for at denne distriktsnæringen skal fortsette å gi arbeid og skape verdier i Trøndelag. Bygging av E6 er altså ikke noe som kun skjer i byer, det skjer i hele Trøndelag fordi det er viktig for hele Trøndelag. I tillegg er det verdt å merke seg at bygging av infrastruktur gir jobb til entreprenører, lastebilsjåfører og gravemaskinførere. Også disse er lokalisert rundt omkring i hele Trøndelag.

Et spørsmål som bør besvares er om Grøntvedt og Aspli mener at en slik utbygging av E6 vi nå ser vil bli stoppet dersom Senterpartiet skulle komme i regjering i høst?

For å ha troverdighet i det man sier bør vi se på hva man har gjort. I Trøndelag har Senterpartiet hatt flertall sammen med andre partier i mange år, i gamle Sør-Trøndelag helt siden 2003. Som kjent er det ingen andre enn fylkeskommunen som har ansvaret for fylkesveier. Resultat av Senterpartiets veipolitikk i Trøndelag er et etterslep på fylkesveiene på opp mot fem milliarder kroner. Fylkeskommunen med Senterpartiet i førersetet har forsømt distrikter, lokalsamfunn og arbeidsplasser med sin tafatte satsing på fylkesveier. Og for å gjøre det hele komplett så velger Grøntvedt og Aspli å kritisere regjeringen for å ta sitt ansvar ved å bygge ut riksveger gjennom hele Trøndelag. Vi kan være enig om at større ressurser til fylkeskommunen hadde vært bra, men vi må aller først starte med å gjøre som Høyre gjentatte ganger har foreslått, nemlig å prioritere mere av fylkeskommunens ressurser til å utbedre fylkesveiene. Det er vårt ansvar, og ingen andres.

Henrik Kierulf
Fylkestingsrepresentant for Høyre

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.