– Hva er transportutvalget i Trøndelag fylkesting redd for?

Svein Otto Nilsen har bidratt med dette leserinnlegget.

Svein Otto Nilsen.  Foto: Privat

Debatt

Kirsti Hamre Nilsen fra Pensjonistpartiet fremmet følgende forslag i Transportutvalget som kunne ha gitt innbyggerne på Hitra og Frøya en mulighet til å bruke fly til og fra Ørlandet .

Pensjonistpartiet ba fylkesrådmannen komme tilbake til hovedutvalget med en redegjøring på om man kan samkjøre hurtigbåt fra Hitra og Frøya med flyavgang fra Ørlandet til Oslo morgen og kveld.

Denne saken ble fremmet under mandat hurtigbåt 2024 10. februar.

Dessverre stemte alle representantene utenom forslagsstiller mot forslaget.

Hvorfor stemte Høyre, Frp, MDG, SP, A, Krf og SV i mot en redegjøring på om man kan samkjøre hurtigbåt fra Hitra og Frøya med flyavgang fra Ørlandet.

Dette handler om justering av rutene som gjerne også kan endres noe i følge folk inn til Trondheim fra Hitra.
Alt er mulig for å få det bedre for de som er bosatt på de flotte øyene Hitra og Frøya.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.