– Leirtrøs løfte om halvering av fergeprisene avlyses av Støre

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H) har sendt inn dette leserinnlegget.

Stortingsrepresentant Mari Holm Lønseth (H).  Foto:  Hans Kristian Thorbjoernsen

Debatt

For få dager siden kunne vi se Kirsti Leitrø (Ap) i Fosna-Folket love folk på Fosen en halvering av fergeprisene. Tirsdag kveld kan vi allerede se at hennes partileder Jonas Gahr Støre ikke kan garantere dette i TV2. Støre slår nå fast at løftet om å halvere fergeprisene ikke gjelder alle fergestrekningene i landet. Støre slår også fast at halvering av fergeprisene bare er «et mål», og dermed ikke et løfte.

Det er ikke overraskende at Ap nå går bort fra egne løfter om å halvere fergeprisene på alle strekninger. Ap har ikke prioritert dette i sine alternative statsbudsjett. Leirtrø påstår at pengene skal tas fra samferdselsbudsjettet. Da må hun samtidig fortelle oss hva som er på samferdselsbudsjettet som hun vil prioritere bort. Er det oppgradering av fylkesveinettet, som har vært viktig for Høyre? Er det en videre utvidelse av E6 i Trøndelag? Dette er spørsmål Ap må svare på.

Ap bruker penger de ikke har. De sier de vil bruke 1,5 milliard bare på å redusere fergeprisene, men dette kommer på toppen av løfter som er på minst 26 milliarder. Dermed er den samlede prislappen over 27,5 milliarder. Minst. Samtidig sier Ap at de «bare» vil øke skattene for folk og bedrifter med 7 milliarder. Det sier seg selv at dette ikke går opp. Med mindre det er mulig å bruke de samme pengene fire ganger, må Ap enten droppe mange valgløfter eller øke skattene og avgiftene betydelig mer enn det de foreløpig har sagt. Det vil være skatter og avgifter for folk flest og bedrifter i hele fylket vårt. I verste fall går Aps modell ut på litt billigere ferge mot økt skatt. Pengene du sparer på fergeturen tas uansett igjen over skatteseddelen. Vinninga for folk flest kan fort gå opp i spinninga.

Det er fylkeskommunene som bestemmer fergeprisene. I Trøndelag fylkeskommune sitter Arbeiderpartiet med makten. Med Høyre i regjering har både kommunene og fylket fått gode overføringer fra staten. Ap kunne kuttet fergeprisene i morgen om de ønsket det, men har ikke gjort det.

For Høyre har det vært viktig å gjøre hverdagen enklere for folk. Derfor har vi de siste 7 årene sørget for et taktskifte i norsk samferdselspolitikk. Bevilgningene til samferdsel er nær doblet. I Trøndelag får vi endelig på plass en ny E6 fra Ulsberg i sør til Åsen i nord. Veien kommer raskere, billigere og bygges mer helhetlig enn før. Det er viktig for hele fylket vårt – for trafikksikkerheten og for å få folk og varer raskt og trygt frem.

Mari Holm Lønseth
Stortingsrepresentant, Høyre
Helse- og omsorgskomiteen