– Den enes rettighet er den nestes konsekvens

Ørlandordfører Tom Myrvold (H) har skrevet dette tilsvaret til et et innlegg fra stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap).

Tom Myrvold.  Foto: Ina Marie Holseth

Debatt

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (AP) er i sitt tilsvar til undertegnede, i avisa Fosna-Folket 29.januar opptatt av Stortingets plikter og rettigheter. Mitt opprinnelige leserinnlegg tok utgangspunkt i bekymringen for uklare skillelinjer mellom de som fatter vedtak og de som både må ta ansvar for andres beslutninger, og følgelig konsekvensene av dem. Det gir et dårlig utgangspunkt for en konstruktiv debatt.

Det er sikkert fristende å ta et politisk stikk ved å åpne alkoholkranene eller komme med andre pålegg, men det vil øke politikerforakten hvis innbyggerne får inntrykk av at det politiske spillet er viktigere enn å stå sammen mot et virus. I verste fall skaper det uro blant folk og tvil til det faglige grunnlaget for koronatiltakene, og det kan være farlig.

Tilliten til myndighetene, altså at folk flest tror at regjeringen, kommunen og stortinget gjør sitt beste for vårt felles beste, er svært høy i Norge. Det er den sannsynligvis viktigste grunnen til at det har gått relativt sett bra med oss også under pandemien. Men tilliten er skjør, og det skal lite til for å skade den.

På barneskolen lærte jeg at mens den lovgivende makt (Stortinget) bestemmer lovene, styrer den utøvende makt (regjeringen) landet etter lovene. Hvis noen er tiltalt for å ha brutt en lov, er det den dømmende makt (domstolene) som avgjør om det faktisk er et lovbrudd.

I lys av dette overser stortingsrepresentant Leirtrø det relativt enkle hovedpoenget mitt. Stortinget har vedtatt smittvernloven. Helt sikkert med støtte fra fagfolk. Men det er faktisk regjeringen og kommunene som har ansvaret og skal styre etter loven.

Hvis lovgiver selv forsøker å utøve den samme makten smittevernloven gir forstår alle hva det kan resultere i. Det er en form for "stortingsregjereri» vi sjelden ser, og det skaper usikkerhet rundt hvem som har ansvar for smittevernet, regjeringen eller Stortinget.

Dette året har lært oss et par andre viktige ting om smittevern og arbeidet forut for sentrale tiltak. Folkehelseinstituttet kommer med råd, Helsedirektoratet samler inn rådene og gir sine anbefalinger før regjeringen kommer med tiltakene.

Stortinget er selvfølgelig i sin fulle rett til å overprøve og instruere regjeringen, men de kan ikke løpe fra ansvaret etterpå. Hvis smitten nå går opp, vil opposisjonen ha sin del av ansvaret for økt sykdom og flere dødsfall. De kan heller ikke unndra seg en debatt om at de setter alkoholservering foran andre lettelser i koronatiltakene - som tilbud for barn og unge, kulturtilbud og breddeidretten. Nettopp fordi det er politikk, så er det også et politisk valg man må forsvare. Knapt et døgn etter skjenkevedtaket i Stortinget sprang «virusbomben» i Nordre Follo kommune. Da ble det brått og påtagelig taust fra Stortingsflertallet.

Nå står vi i en avgjørende fase. Siste uke ble et trist tilbakefall til norsk politikk på sitt mest ordinære - i en situasjon der vi har nær 200.000 arbeidsledige, antall covid-19-dødsfall stiger mot 600 og smitten fortsatt er urovekkende høy. Smittevernstiltak skal ikke brukes politisk. Ikke i går. Ikke i dag. Ikke i morgen. Og aller minst i en valgkamp.

Tom Myrvold
Ordfører, Ørland