«Og nå har denne mannen, som så mange elsket og satte pris på, gått ut av tiden»

«Det er ingen overdrivelse å si at tusenvis av ørlendinger har hatt mat på bordet som Arve Hovde hadde hatt sin hånd på», skriver familien Hovde i dette minneordet over Arve Hovde, som sovnet inn 29. januar i år.

Arve Hovde  Foto: privat

Debatt

Minneord for Arve Hovde

Arve, «Slaktar'n», verdens beste farfar, «Guffen», broren, pappaen, «Onkel Skrue», gammel onkel, korn og hønsebonden, og ektemannen forlot oss fredag 29 jan, etter en tids sykdom. Den store sterke kroppen var sliten på slutten, han som alltid hadde vært så full av liv, mistet mer og mer overskudd. Og da fredagen kom, måtte han «levere inn», som han brukte å si. Han sovnet stille inn i sitt hjem. Arve fikk 72 år på denne jorden. Og i løpet av de årene, satte han dype spor i mange.