Et ønske om et strategisk senter for universal utdanning på Fosen

Fosen har en negativ utvikling i mangfoldet i forhold til folkesammensetningen. Dersom utviklingen fortsetter i samme grad som i dag, vil prognosene vise skremmende tall. Da vil det ikke ta lang tid før Fosen er dominant av en aldrende befolkning skriver Alf Sørensen i dette leserinnlegget.

Leksvik videregående skole i Indre Fosen. 

Debatt

En liten mimring tilbake:
Egentlig var Fosen en jordbrukskommune, men det ser ut som regionens gårder kommer på få hender. Produksjonen har ikke gått ned. Så hva var grunnen til at Fosen ikke kunne beholde meieriene og slakteriene? Disse relativt store bedriftene ga også sekundære arbeidsplasser. Meieriet i Rissa ble nedlagt i 1991, Ørland gikk den samme veien i 2011. Fosen ble lovet meieri på Haugamyra, slakteriet på Haugamyra forsvant i 2010. Alle disse bedriftene gikk med overskudd og gode skussmål.

Hva nå Fosen? Jeg tenker på skoleutviklingen etter grunnskolen. Om kort tid blir 4 videregående skoler til 3 videregående skoler i regionen. Dette på grunn av at Rissa og Leksvik blir slått sammen til en skole i Vanvikan. Spørsmålet blir derfor om disse skolene blir attraktive nok for ungdommen med tanke på at det blir lang reisevei og dårlig utvalg av skolelinjer. Dersom vi får et fritt skolevalg er jeg redd for at vi mister elever til større sentrer som eksempelvis skoler i Trondheim. Dette på grunn av at det er et større utvalg av linjer å velge imellom. Det vil utgjøre en stor forskjell for Fosen i forhold til folkesammensetting da vi mister mange elever til Trondheim. Det har vært en kamp i mange år for å beholde ulike skolelinjer på Fosen. Slik som for eksempel musikklinja ved Fosen videregående skole i Bjugn. Grunnen til at linjene legges ned er fordi at det blir for få elever i en klasse. Er det ikke allikevel viktig å beholde disse linjene for lokalsamfunnet?

Jeg har ingen tro på at det fusjonerte fylke i Trøndelag med byråkrater og godt betalte konsulenter vil akseptere linjer med få elever. Selv om kommunene prøver alt de kan for at linjene skal opprettholdes lykkes de dessverre ikke. Jeg vil derfor kalle dette for en form for seigpining. Skal virkelig samfunnet bruke 600 mil på å strukturere videregående skole nå? Kan vi ikke vente til Stjørnafjordbrua kommer, forhåpentligvis innen 5 år, slik at det blir kortere avstand til en eventuell sentral skolen. Spar disse pengene til et strategisk og sentralt senter for universal utdanning på Fosen, med muligheter til et lengre skoleforløp. Slik som videregående skole, høyskole etc. På denne måten kan vi snu på den negative utviklingen å legge til rette for et positivt framtidsrettet løp. Jeg mener man må tenke helhetlig, der Fosen kan bli én kommune.