Skuffet over dårlig behandling gjennom år

Ansatte ved Stadsbygd skole har i årevis ventet på bygging av ny skole. Vi har levd og jobbet i god tro på at NÅ blir det ny skole, gang på gang skriver de i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde: Stadsbygd skole. 

Debatt

Hele tida har vi blitt skuffet, prosesser som har blitt startet har blitt avsluttet, og ingen skole har blitt bygd. Det har vært diskutert ny 1-7 skole og ny 1-10 skole. Ingen ny skole har blitt bygd så langt, på 15 år. I høst kom kommunedirektøren med forslag til endring av skolestruktur med bakgrunn i å spare penger, der de fleste blant annet inneholdt flytting av 8.-10. trinn ved Stadsbygd skole. På kommunestyremøtet 14.oktober, ble det avgjort å ikke endre skolestruktur. Bygging av ny 1.-7. skole på Stadsbygd blir fortsatt opprettholdt, med oppstart i juni 2021.
Så var det nytt kommunestyremøte 10. desember, der det plutselig ble vedtatt likevel å flytte u-trinn. Tidspunkt for flytting skulle utredes. Dette fikk vi ansatte ved Stadsbygd skole beskjed om gjennom kjente, som abonnerer på Fosna-folket.

Dette er slett behandling av ansatte og elever ved skolen vår. Det er respektløst. En av begrunnelsene for flytting er kvalitet. Det stiller vi spørsmål ved, da elever ved Stadsbygd skole har gode eksamenskarakterer, og godt snitt på både nasjonale prøver og elevundersøkelsen. De ansatte har bred kompetanse og høyt nivå på utdanning. Vi kan tilby et bredt utvalg av valgfag og tilvalgsfag.

Usikkerhet gjennom mange år, gjør at dyktige ansatte har søkt seg videre til andre jobber. En faktor som har påvirket arbeidsmiljøet negativt.

Når det gjelder flytting til Åsly, hadde vi satt pris på, og forventet, konkret informasjon. Situasjonen i dag er at vi på Stadsbygd kun må forholde oss til løse rykter om hvor elevene skal plasseres, hva man gjør med de ansatte, og hvordan utfordringer skal løses. Dette er dårlig behandling av både ansatte ved Stadsbygd skole, og respektløst overfor elever og foreldre, da det er mange som blir påvirket av at avgjørelser blir tatt og omgjort gang på gang. Indre Fosen Kommune kan ikke være tjent med en slik saksgang.

Tilliten til politikere er sterkt svekket hos både ansatte og elever. Beslutningsvegring og vingling av en slik karakter øker neppe tilflyttingen til Indre Fosen.