Koronautbrudd er noe som skjer

Kornapandemien har krevd mye av oss, og vil fortsette å kreve mye. Vi kommer til å oppleve nye smittebølger. Trykket fra viruset globalt er nå så sterkt, at det er umulig å tenke seg at noen områder går fri. Så sterke kontrollmekanismer vil være urimelig å innføre. Det vil ha for store konsekvenser, skriver Gunn Kari Hegvik, redaktør i Fosna-Folket i denne kommentaren.

Et bilde av et eksemplar av det nye koronaviruset fra en pasient i USA tatt med et elektronmikroskop. Alle koronavis, inkludert det som står bak covid-19-pandemien, har pigger som fester seg på yttervegget av menneskeceller som gjør at viruset så invaderes cellen og formerer seg før den tar over ytterligere celler.  Foto: NIAID/NIH via AP/NTB

Debatt

Siden Norge først ble stengt ned i mars, har Fosna-Folket skrevet om hvilke store og små konsekvenser koronapandemien har hatt her. Vi har fortalt historier om bedrifter som har gått over ende, eller vokst som følge av hvordan viruset har endret samfunnet. Vi har fortalt om ildsjeler som har måttet avlyse arrangementer, eller under svært strenge restriksjoner forsøkt å holde treninger, revyer og forestillinger i gang, slik at livet fortsetter mest mulig som normalt.

-Det blir en ny skolehverdag, sa Lise Henriksen, rektor ved Åfjord videregående skole, til Fosna-Folket allerede i mai.

Akkurat som tusenvis av skoleelever rundt om i Norge, har skoleelever på Fosen flere ganger det siste året blitt satt i karantene for å hindre spredning av viruset. Akkurat som at koronaviruset har små og store konsekvenser for næringslivet, har viruset konsekvenser for barn.

Senest mandag kveld ble flere klasser, deriblant to klasser på Opphaug skole i Ørland satt i karantene.

- Ansatte og elever setter pris på at man er føre var, sa rektor ved Opphaug skole, Gunn Eva Haug, til Fosna-Folket, dagen etter.

Det er store variasjoner mellom enkeltutbrudd. Vi kan ikke forvente å få klarhet i hvor alle smittetilfeller kommer fra, tross enormt smittesporingsarbeid.

Mens vi venter på vaksinen, vet vi at koronaviruset opptrer uforutsigbart. Da et titalls personer i Ørland testet positivt for korona tidligere i høst, var de trolig smittet av en variant av Covid-19 som smitter svært lett fra person til person - såkalt supersmitte. Personer her kan være smittet uten å vite om det. Det er en usikkerhet vi må leve med.

Fosna-Folkets bidrag til å gjøre en pandemisituasjon lettere å bære er å vise frem hvilke konsekvenser Covid-19 har her. Gjennom å vise hva sykdommen innebærer, hvordan alle kan rammes og rammes ulikt og hvordan usikkerheten påvirker valgene vi tar i hverdagen.

Til sammen er dette mye av historien om 2020. Spredningen av viruset er noe som skjer nå. Derfor håper jeg at neste gang noen settes i karantene, så lytter vi til rektor Haugs ord:

- Ansatte og elever setter pris på at man er føre var.

Sett pris på at man er føre var.

For ingen har skylda for korona.