Olav Andreas Dovland til minne

Tidligere sokneprest i Ørlandet, Olav Andreas Dovland er død, 87 år gammel, etter kort tids sykdom.

Olav Andreas Dovland  Foto: privat

Debatt

Han ble født 22. april 1933 og vokste opp på Evje i Setesdal, som eldstemann i en søskenflokk på fem. Hans store drøm var å bli skipper, men i stedet startet han på teologistudiet ved Menighetsfakultetet. Her tok han teologisk embetseksamen i 1960 og praktikum året etter. Det samme året ble han ordinert til hjelpeprest for Sjømannsmisjonen i London. Senere gjorde han tjeneste som sjømannsprest i Antwerpen, Philadelphia, Baltimore, Curacao og til sist i Aruba, før han ble ansatt som skoleungdomsprest i Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag i Kristiansand i 1968.