I skolen blir gutter undertrykt

Feminisme er et ord som engasjerer, men også skremmer noen. Men hva er egentlig feminisme, spør Jette Sofie Nyeng i Indre Fosen ungdomsråd i dette leserinnlegget.

Jette Sofie Nyeng  Foto: Sigrun Overland

Debatt

Feminister ønsker likestilling mellom kjønn. Dette betyr at det er mange områder vi trenger å fremme likestilling for menn. I dagens samfunn blir kvinner fortsatt sett på som svake, og menn sterke. Vi henger etter i tiden.

Nylig var det likelønnsdagen hvor vi markere at kvinner tjener i snitt bare 86% av menns lønn. Dette betyr at vi kvinner nå i praksis jobber gratis ut året. Kvinner i arbeidslivet opplever diskriminering, trakasering og forskjellsbehandling. Kvinner blir undertrykt på daglig basis uten at samfunnet reagerer godt nok.

Kvinner i politikken har tidligere blitt hengt ut når de har utalt seg og å bli seksuelt missbrukt. Under #metoo kampanjen ble flere sett ned på grunnet kjønnsnormene vi har i dag. Dette hindrer mange engasjerte ungdomer fra å engasjere seg fordi de blir redde. Dette mener jeg svekker demokratiet vårt da vi hindrer mennesker ifra å utale seg grunnet kjønnstrakasering.

I skolen blir gutter undertrykt. Flere gutter dropper ut av skolen samtidig som guttene også får lavere karakterer. Det er vanskelig å si hvorfor, men jeg mener dette er en sammensatt årsak bestående av fordomer og forskjellsbehandling. Blant annet tror jeg lærere og skolehelsetjenesten stiller seg anderledes til jenter og gutter. Jenter blir mer oppfordret til å snakke om hvordan de føler seg og finner støtte i lærere, venner og andre støttespillere, mens ifølge gutter jeg har snakket med føler de at de ikke kan snakke om følelser grunnet kjønnsrollene vi har hvor mannen skal fremstå sterk. Et eksempel er blir de ofte sittende å snakke om helt andre ting når de er delt i grupper bassert på kjønn mens jentene er mer åpne. Guttegjenger har også oftere negative holdninger til å være åpne med hverandre grunnet kjønnsnormer. Dette er en ond sirkel ingen tør å bryte ut av.

Vi har kommet til 2020, det er over 100 år siden femenistene kjempet frem stemmerett for kvinner. Nå mener jeg samfunnet må ta et oppgjør med kjønnsforskjellene gutter og jenter, menn, kvinner og andre opplever i dagens samfunn. Vi må tørre å kalle oss feminister hvis vi mener det skal være likestilling mellom alle kjønn, på alle områder. Feminisme er mer enn bare kvinnekamp. Det er likestilling.