En trist dag for Ørlandets innbyggere

Jeg er meget skuffet over torsdagens utfall i kommunestyret, skriver Trond Brekstad, gruppeleder for Ørland Frp, i dette leserinnlegget.

Trond Magnus Brekstad, gruppeleder i Ørland Frp.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Ørland Frp og Ørland Høyre la torsdag frem et budsjettforslag som synliggjorde flere nedtrekk i budsjettet for å unngå eiendomsskatt, dette gjorde vi nettopp fordi det er mulig å unngå beskatningen!

Når Arbeiderpartiet og Senterpartiet står på talerstolen og sier at de tar ansvar og at dette er eneste utvei så tar de feil! De tar ikke ansvar, de skyver ansvaret over på innbyggerne slik at de skal ta regningen for kommunens overforbruk.

Når vi (Frp og Høyre) fremlegger et budsjett som tilsier at vi kan unngå dette så mener jeg at vi som folkevalgte skal strekke oss lengst mulig for å unngå eiendomsskatt. Jeg blir trist og oppgitt med tanken på hvordan dette vil slå ut for minstepensjonister og andre som ikke har det så greit her i samfunnet, Norge sliter generelt med høye tall når det gjelder barnefattigdom og da vil selvfølgelig ikke eiendomsskatt hjelpe på situasjonen.

Jeg mener Ørland kommune kan driftes uten eiendomsskatt, men det krever selvfølgelig reduksjon i en del ting. Jeg mener at ved å avhende eiendom, kutt i administrasjon, kutt i antall utvalg, kutt innen kultur, kutt i politisk godtgjøring og effektivisering/omstrukturering av enkelte sektorer så er kommunen levedyktig uten eiendomsskatt!

Senterpartiet «var» garantisten under valget for at det ikke skulle innføres eiendomsskatt, men det gikk knapt et år så var dette endret. Dette syns jeg er meget trist da vi beviselig dokumenterte med vårt budsjettforslag at vi kunne unngått dette.