Å være lokalpolitiker betyr å ta valg på vegne av innbyggerne, også når det kommer til upopulære valg

Å håpe at salg av eiendom skal være løsning på situasjonen blir utopi, skriver Gunnhild Tettli, gruppeleder og Fredrik Sandness, leder av Ørland Arbeiderparti i dette leserinnlegget.

Gunnhild Tettli i kommunestyrets budsjettbehandling torsdag.  Foto: Ina Marie Holseth

Debatt

2020 ble første driftsår for nye Ørland Kommune. Både politikere, ansatte og innbyggere gikk inn i den nye kommunen med forventninger. Da covid-19 slo innover oss for fullt i mars hadde vi så vidt rukket å starte opp arbeidet i den nye kommunen og resten av 2020 har vært preget av korona-krisen. I dag vedtar vi budsjett for 2021 og økonomiplan for årene fremover. I ukene frem mot dagens budsjettmøte har det vært skrevet og sagt mye om mulige innsparingstiltak.

Vi har en stram kommuneøkonomi, det visste vi på forhånd! Vi er på topp i Norge på gjeld, og vi driver på Norgestoppen i effektive tjenester innenfor helse og oppvekst, og vi er lokasjon for landets kampflybase. Det blir ofte beskrevet at vi har brukt penger som fulle sjøfolk, men har vi egentlig vært så fulle? Begge de gamle kommunene rigga seg for å gjøre seg attraktiv for både eksisterende og nye innbyggerne. Vi har bygd idrettshall, skoler, fotballbane og barnehager. Det har vi bygd for våre innbyggere, for bo og bli-lyst i kommunen og en betydelig oppgradering av nedslitte bygg. Vi har rigga oss for fremtida, på oppdrag for staten!

Det blir for oss spesielt når kommunens ordfører skriver innlegg på innlegg, om at vi må skaffe oss oversikt over hva vi har. Som sittende ordfører i 5 år og leder av fellesnemnda burde ordfører hatt god oversikt. Lange innlegg med fine ord, men som vi ser det, ingen løsning på situasjonen.

For Ørland kommune må ned med gjeld, og vi må ned på drift. Å håpe at salg av eiendom skal være løsning på situasjonen blir utopi. Kommunal eiendom må reduseres, men å tallfeste innsparing på den størrelsesorden vi trenger, er dessverre ikke mulig.

Å være lokalpolitiker betyr å ta valg på vegne av innbyggerne, også når det kommer til upopulære valg. Vi ser situasjonen såpass alvorlig nå, der vi ligger og balanserer på om vi klarer å opprettholde lærernorm i skolene og ha gode kommunale tjenester. Ørland Arbeiderparti har hele veien sagt at vi ikke ønsker eiendomsskatt, uten at vi har programfestet dette. Det som er mer viktig for oss er det som faktisk står i vårt program, og det er å ha trygge og gode kommunale tjenester. Vi skal ha nok lærere i skolen og vi skal ha nok folk på våre helsesenter. Vi foreslår derfor i dag å innføre eiendomsskatt fra og med 2022 for å betale ned gjeld, og samtidig foreslår vi ytterligere nedtrekk på driftsbudsjettet for å sikre våre innbyggere gode og trygge tjenester i årene fremover. Det er nå viktig at kommunestyret tar ansvar slik at de gode tjenestene som skal fylle fasilitetene det er investert i, kan beholdes.

I tiden som kommer skal vi jobbe jobbe knallhardt for å øke inntektene og redusere utgiftene. Det skal tas ut synergier av kommunesammenslåingen og ses på mulighetene for eventuelle salg av kommunal eiendom og redusere i politisk godtgjøring og toppledelse på størrelsesorden 18 millioner.

Det er også verdt å nevne at med Arbeiderpartiet i regjering ville Ørland kommune fått nesten fem millioner mer å rutte med. Vi kan håpe på et regjeringsskifte ved neste stortingsvalg, men uansett, lover vi å ta ansvar for å bedre kommuneøkonomien for best mulig kommunale tjenester.