Regnbuekrigere!

Vær en regnbuekriger, oppfordrer Ingrid Gauslaa Hårstad i dette diktet om Åfjord Pride.
Debatt

Krigere kjemper – for å bevare og for å endre.

Regnbuekrigere er krigere som kjemper med kjærlighet,

– uten beskyttende rustning eller maske

– uten ødeleggende våpen og ord.

Regnbuekrigere kjemper med stolthet,

– for seg selv

– for alle mennesker

– og for alt levende, som var, er og vil være bundet sammen på jorda.

Vær en regnbuekriger! Kjemp!

– uten rustning – uten våpen – men med stolthet og med kjærlighet!

– til deg selv – til alle mennesker – og til alt levende.

Vi er alle en del av regnbuen. Sammen er vi det perfekte, strålende vakre symbolet på helhet.

Regnbuekrigere – jorda trenger oss,

– kjemp med stolthet og kjemp med kjærlighet!