Hvordan skal vi klare å være et lokalt ressurssenter hvis vi blir skåret helt ned til beinet?

Kutt i kulturskolen har store konsekvenser for barn som får individuell opplæring i et musikkinstrument, skriver Patrick Wiborg Dahle (tillitvalgt) og Kaja Lid på vegne av de ansatte i Indre Fosen kulturskole.

En av Indre Fosen kulturskoles pianoelever. Bildet er fra 2018.  Foto: Vigdis Schei

Debatt

«Det gjennomføres kutt i kulturskole.» Hva innebærer denne setningen? Det lurte vi på da vi leste hva som hadde blitt vedtatt på kommunestyremøtet i Indre Fosen 14. oktober. Det skjedde umerkelig, uten at vi fikk med oss noen diskusjon, selv om vi fulgte med på stream. Vi har siden funnet ut at det er snakk om 0,85 årsverk, eller rundt 700.000 kroner.

I 2019 hadde Indre Fosen totalt 987 millioner kroner i driftsutgifter. Da utgjør disse 700.000 kronene 0.07 % i de totale driftsutgiftene. Det må da gå an å kutte. Vel, for Indre Fosen kulturskole utgjør 700.000 kroner 10 %, en tiendedel, av vårt samlede årsverk. Eller, for å si det på en annen måte. Det utgjør for eksempel fiolin-læreren vår, en kunstfag-lærer, trekkspill-læreren vår, musikklæreren på Mælan skole, samt dirigent-stilingen i korpset i Leksvik, - til sammen! Det kan utgjøre forskjellen på om det blir korps i 17. mai-toget. Vi samarbeider med flere frivillige lag og organisasjoner, for eksempel om teater. Hvordan skal vi klare å være et lokalt ressurssenter hvis vi blir skåret helt ned til beinet?

Det utgjør over 50 individuelle timer i uka på et selvvalgt instrument, siden hver elev får 20 minutter undervisning i uka. Og la oss fortelle litt om akkurat det. I kulturskolen får 280 av totalt 374 elever individuell undervisning hver uke. Som hver uke har 20 minutter alene med en voksenperson de stoler på, og som følger dem gjennom flere år. Tygg litt på det. En som ser deg, som spør hvordan du har det. En som er opptatt av at du skal ha det bra, at du skal mestre og at du skal vokse; ikke bare som musiker på instrumentet ditt, men som menneske. Vi har fått høre mye. Vi er på din side. Vi ønsker at du skal øve, men du får verken brev med hjem eller trekk i orden og oppførsel hvis du har glemt det. Vi sammenligner deg ikke med den neste eleven, vi rangerer ingen. Vi bryr oss.

Vi har elever fra tre år til over 90 år. Vi tilbyr undervisning i Leksvik, Rissa, Stadsbygd, Vanvikan, Mælan, Hasselvika og Skaugdalen. Noen av oss begynner dagen i Rissa, fortsetter til Vanvikan og avslutter dagen i Leksvik. Vi jobber hardt for å være en kulturskole for alle. Hvor skal vi slutte å være? Hvilke tilbud skal vi slutte med? Og; Hva gjør det med bolysten?

Det står i kommunens plan at vi skal jobbe for å være en kulturskole for alle. Det er vi nå. Men kanskje blir det ikke sånn. Skal tilbudet som nå finnes i kulturskolen, drives av selvstendige næringsdrivende, vil kulturopplæring være reservert de rikeste, og vi får klasseforskjeller. Det drar oss tilbake mange år i utvikling. Det er lenge siden kultur var forbeholdt «de rike». Kulturskolen har nå gratis plasser for de som trenger det, og dermed får alle like muligheter uansett bakgrunn.

Kulturskolelærere har deltidsstillinger. I Indre Fosen har de aller fleste av oss deltidsstilling. Og det tåler vi, fordi vi ønsker å gjøre en forskjell, og ikke minst fordi Indre Fosen kulturskole er et godt sted å jobbe. Med en flott rektor som ser oss, som heier oss frem og som støtter oss når vi trenger det.

Det gjør at noen av oss gladelig tar turen over fjorden, eller kjører fra Åfjord, hver eneste uke. Noen av oss har tatt skrittet og flyttet hit, selv med deltidsstilling. Andre har lagt planene på is nå. Engstelige for hva som skjer hvis stillingen vår blir kuttet slik at boliglånet ikke blir håndterbart. Eller hvis stillingen vår blir borte.

Alle kommuner er pålagt å ha et kulturskoletilbud, men om dette er én person i kommunen som sitter på kontoret og kaller seg kulturskolen, eller om dette er et variert, inkluderende og dekkende ressurssenter for alle i kommunen er ikke presisert noe sted. Skal kulturskolen bli lokale kraftsenter for kunst- og kulturopplæringen må lokale politikere, som i Indre Fosen, bidra til at vi skaper et godt samfunn, et samfunn der barn og unge prioriteres, og der Indre Fosens innbyggere også i fremtiden kan ha et blomstrende og rikt kulturliv.