– Vi vil legge frem eget budsjett som ikke har eiendomsskatt

Anne Bjørnerud, som er gruppeleder for Ørland Høyre, har bidratt med dette leserinnlegget om eiendomsskatt.

Anne Bjørnerud.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Høyre sier kategorisk nei til eiendomsskatt. Vi vil legge frem eget budsjett som ikke har eiendomsskatt.

Eiendomsskatten kommer jo på toppen av andre kommunale avgifter. til sammen blir det en stor belastning for mange innbyggere.

Særlig gjelder dette de ulike husholdninger med en inntekt, enten det nå er barnefamilier eller pensjonister.

Det hadde vært interessant å få se kommunens forslag til budsjett for en husholdning som skal dekke nødvendigheter og livskvalitet på en minstepensjon.

For Høyres del ser vi det at alle steiner må snus nå. Det må tas tak i investeringsprosjekter som er kommet ut av kontroll. Det må ses på lederstruktur og konsulentbruk. Det er sikkert en del kommunale eiendommer som kan selges - både for fortjeneste og for å unngå vedlikeholdskostnader.

Vi kan også gjerne se på den politiske strukturen og de møtene som kreves. Kan noe effektiviseres her?

På den positive siden ønsker vi å se på mulighetene for økt skatteinngang gjennom tilflytting og næringsliv.

Det er viktig å ivareta de lovpålagte tjenestene på en god måte og med kvalitet i hvert ledd.

Det er lett å bruke andres penger. Det er lett å skyve regninga over på innbyggerne når situasjonen blir krevende. Men vi må være forsiktige med slik ansvarsfraskrivelse. Vi ta vare på de lovpålagte tjenestene. Tøffe tider krever tøffe tiltak.

Med hilsen

Anne Bjørnerud
Gruppeleder Ørland Høyre