Øyvind Håbrekke: – Det som kreves er evnen til å lytte og lære

Øyvind Håbrekke har endt oss dette debattinnlegget som tilsvar til redaktør Gunn Kari Hegviks kommentarartikkel i papiravisa 27. oktober.

Øyvind Håbrekke. Arkivbilde. 

Debatt

Hvem kan gjøre jobben best?

Det nærmer seg stortingsvalg. På lederplass 27.10. reflekterer redaktøren i Fosna-Folket over at flere av partiene har nominert kandidater som er bosatt andre steder enn Trøndelag.

Jeg takker redaktør Hegvik for rosende omtale av både meg og de to øvrige kandidatene som nevnes i saken. Det er ikke kandidatene i seg selv det er noe galt med, men dette viser først og fremst at partiorganisasjonene ikke er sterke nok til å levere alternative kandidater, ifølge Hegvik.

Jeg mener å se svært mange dyktige politikere i både KrF, Høyre og SV og er ikke så sikker på om jeg deler den oppfatningen. Ser man på de ulike partienes valglister de siste stortingsvalgene måtte denne beskrivelsen i tilfelle hatt gyldighet for mange partier.

Min erfaring er at det fylkespartiet er aller mest opptatt av, er å finne politikere som kan målbære hele fylkets interesser med styrke. Både Nord- og Sør-Trøndelag er vidstrakte valgkretser med svært ulike lokalsamfunn og næringsgrunnlag. Det er stor forskjell på kyst, innland, småbyer og storbyen.

Det betyr at det som kreves av en stortingsrepresentant, uavhengig av bosted, er evnen til å lytte og lære.

Så får velgerne i ulike deler av Trøndelag avgjøre hvem det er som egner seg til å representere regionen. For egen del kjenner jeg naturlig nok Fosen og kystregionen best. Men jeg har også gjennom et langt politisk liv hatt mange besøk og møter med ordførere, bønder, grunneiere og næringsutøvere i de store innlandskommunene i nord og sør, ikke minst for å diskutere forholdet mellom naturforvaltning og behovet for næringsutvikling og inntektsgivende virksomhet. Og jeg har gjennom mange års virke i politikk og næringsorganisasjoner samarbeidet med sentrale miljøer i Trondheim og kan yte gode bidrag i byens videre utvikling som teknologihovedstad.

Jeg stiller til valg fordi jeg kan gjøre en god jobb for å utvikle Trøndelag og fordi min brede bakgrunn gir meg et svært godt utgangspunkt for å representere hele fylket, både innland, kyst, småbyer og storby.

Uansett vil det, når partiene nå velger kandidatene sine, være opp til velgerne å bestemme hvilke politiske saker og hvilke egenskaper de legger vekt på når de skal velge sine representanter. Forhåpentligvis får vi en Trøndelagsbenk som er villig til å lytte, og som kan omsette signalene i politiske gjennomslag.

Øyvind Håbrekke, førstekandidat for KrF i Trøndelag