Soknepresten: – Jeg kjente at den kampen her - den ville jeg ta, den måtte jeg ta!

Soknepresten Kristian Kjenes i Åfjord og menighetsrådene i Åfjord har kommet med dette svaret om kirkas rolle under PRIDE Åfjord.

Sokneprest Kristian Kjenes.  Foto: Snorre Berg

Debatt

Svar til forvirret og skuffet kirkegjenger fra sokneprest Kristian Kjenes og menighetsrådene i Åfjord kommune:

Først må jeg som sokneprest få si at jeg synes det er trist at du velger være anonym, men jeg tenker at du har dine grunner til det. Jeg har full forståelse for at det kan være vanskelig å stå åpent frem med noen av synspunktene som du skriver om i ditt innlegg i Fosna-Folket den 04. 11. da meningsutvekslinger ofte kan bli unødvendig harde i saker som dette. Jeg skjønte med en gang jeg fikk spørsmål om gudstjeneste under Pride i Åfjord, at nå kom noen til å bli veldig glade og noen kom til å bli veldig skuffet uansett hva jeg svarte. Jeg kjente at den kampen her - den ville jeg ta, den måtte jeg ta! Ikke minst på vegne av alle ungdommene som har måttet flytte ut fra Åfjord før de turte å stå fram med sin legning. Flere av dem satt i benkeradene under regnbuemessa. Jeg skjønte at enkelte ville få problemer med Pride/Fri og de holdningene du skriver om i ditt innlegg. Det var derfor veldig viktig for meg at det var vi i kirken som skulle ha regien på gudstjenesten. Vi har konsekvent kalt den for regnbuemesse. Hvis du ønsker så kan du få tilsendt inngangsord, preken, tekstlesninger og salmer som ble brukt under gudstjenesten. Den røde tråden var mangfold og forpliktende kjærlighet mellom to voksne som elsker hverandre og ønsker å dele livet med hverandre.

Jeg ville heller ikke at dette skulle være prestens «sologreie» og spurte menighetsrådet om de ville være med på regnbuemessa. Det som stod i et tidligere innlegg om at jeg opplevde motstand i menighetsrådet er feil. Jeg fikk full støtte fra første stund og flere i menighetsrådet var aktivt med på gudstjenesten som tekstlesere og forsangere.

Kristian Kjenes
Soknepresten i Åfjord

LES OGSÅ: «Hvor står kirka i forhold til ideologien til FRI/PRIDE?» - Fosna-Folket

Vi i menighetsrådene tar sterk avstand fra at Pride/Fri skal få ha monopol på begreper som kjærlighet, medmenneskelighet og mangfold. Vi må ikke under deres paraply for å prate om dette. Kirken i Åfjord står ikke for alt det dere eventuelt kan klare å finne på hjemmesidene til FRI. Søk heller om informasjon om hva vi står for på hjemmesidene til Den Norske Kirke. Menighetsrådene er stolte over at vi ble spurt og regnet med. Det var fint å få delta sammen med organisasjoner som Humanetisk forbund selv om vi selvfølgelig ikke er enige med dem i alt, Utdanningsforbundet, LO og Amnesty International. Vi har fått mange tilbakemeldinger om at regnbuemessa betydde mye for mange. Som en av gudstjenestedeltagerne skrev etterpå: «I dette rommet, får vi være som vi er, vi som kommer hit. Her er det plass til hele meg.»

Menighetsrådene i Åfjord kommune