«Konsekvensene av å ikke innføre eiendomsskatt, vil være drastiske kutt i tilbudet til Ørlands befolkning»

Å kutte i investeringsbudsjettet er som å pisse i buksa for å holde seg varm, skriver Ørland SVs Øyvind Næss i dette debattinnlegget.

Øyvind Næss i SV mener det er nødvendig med eiendomsskatt i Ørland kommune.   Foto: Ina Marie Holseth

Debatt

Ørland SV er glad for at andre partier nå er på glid når det gjelder eiendomsskatt i Ørland kommune.

I den økonomiske situasjonen vi har stilt oss i, må vi ta noen konsekvenser, noe vi i Ørland SV pekte på allerede i fjor høst. Kommunedirektørens forslag til budsjett 2021 foreslår nok en gang å innføre eiendomsskatt. Dette viser vel at vi i SV og MDG ikke var helt på bærtur når vi foreslo dette i fjor.

Det koster å drifte en «stor» kommune med cirka 10 000 innbyggere. Særlig når vi oppretter nye utvalg og politiske stillinger, og lønner varaordfører og ordfører meget godt, som koster oss flere millioner per år.

Jeg vil også kommentere uttalelsene til varaordfører Undertun i Fosna-Folket.

Han avviser at det er gjort store investeringer i de tidligere to kommuner som er grunn til den dårlige økonomiske situasjonen. Det kan ikke få stå uimotsagt.

Tall fra kommunedirektøren sier at gamle Ørland og Bjugn lånte til sammen godt over en halv milliard året før kommunesammenslåinga. Vi har jo ikke lov til å låne penger til drift, så det betyr at vi har investert for godt over en halv milliard. Å si da at det ikke er gjort store investeringer motsier seg selv.

Det er vi politikere, det vil si de som stemte for å låne denne rekordsummen, som må ta dette ansvaret og konsekvensen av økonomisk politikk. Våre primærnæringer drives allerede på grensen til lovlighet. Vi driver helt på grensen til forsvarlighet, uttalte kommunalsjefene da vi fikk presentert tallene. Det er ikke mer å høvle bort nå. Er det slik vi vi vil ha det?

Ørland SV er ikke bare bekymret for neste års budsjett, men det ser mye verre ut for årene etter. Vi utsatte tiltakene i fjor, skjøv dem framfor oss. Skal vi fortsette med det, fortsette å skyve, eller starte oppryddingen NÅ. Med den begrensede eiendomsskatten som kommunedirektøren foreslår vil vi fremdeles kunne drifte skole og oppvekst på en forsvarlig måte, og ikke minst ha en helse og eldreomsorg vi kan være stolt av.

Det er ikke nok som representanten Hoøen fra Senterpartiet vil, nemlig å kutte 40 millioner i investeringer og låneopptak til neste år. Det er som å pisse i buksa, gir bare kortvarig varme.

Vi passerer i disse dager to milliarder, 2000 millioner, i gjeld. Da er det bare en ting som gjelder, inntektene til kommunen må øke.

Kommunedirektøren kan ikke si det mye klarere enn han gjorde da han presenterte forslaget til budsjett 2021. Konsekvensene av å ikke innføre eiendomsskatt, vil være drastiske kutt i tilbudet til Ørlands befolkning. Et tilbud som allerede er kuttet til beinet. Det vil være å kutte stillinger i oppvekst og helse.

Ørland SV håper derfor vi kan få med oss flere partier når vi skal stemme over budsjettet og eiendomsskatt 2021.