«Hvor står kirka i forhold til ideologien til FRI/PRIDE?»

En leser som vil være anonym, men som Fosna-Folket kjenner identiteten til, har sendt oss dette som et åpent brev til Kirken i Åfjord ved menighetsråd eller sogneprest.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Siri Wold Torsteinsen

Debatt

Angående PRIDE-gudstjeneste i Åfjord kirke 18.10.20

Har med forundring registrert at det nettopp ble avholdt en PRIDE-gudstjeneste i kirka i Åfjord, der målet var å feire den varige og forpliktende kjærligheten.

Det er et fint formål, og absolutt noe hver og en kan stille seg bak. Men, PRIDE er en del av organisasjonen FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold). Det er FRI som står bak og har rettighetene til ethvert PRIDE-arrangement. Vi kan sitere fra det politiske programmet til denne FRI-organisasjonen:

FRI mener at ikke-monogame relasjoner, mellom flere enn to mennesker, som er basert på likeverd og samtykke, skal ha samme rettslige vern som de som lever i parrelasjoner.

Står kirka i Åfjord for dette, eller er det bare deler av det FRI/PRIDE står for som ble feiret i gudstjenesten?

For å gjøre det helt klart: Dette er ikke et angrep på såkalte «skeive» personer, de har sin rettmessige plass i kirke og samfunn.

Spørsmålet er: Hvor står kirka i forhold til ideologien til FRI/PRIDE, en ideologi som på flere punkter «kolliderer» med det kirka står for?

Kjærlighet, medmenneskelighet og mangfold må da være verdier kirken kan løfte fram uten at det skal skjules under «paraplyen» til PRIDE/FRI?

Imøteser svar på dette.

Mvh

Forvirret og skuffet kirkegjenger