Nå må Atb se ut av Trondheim sentrum, og ta smittevern på alvor!

Nå ser vi nok en gang innstramminger i smittevernet, og å klemme mer enn 1 person er fyfy. Men et offentlig eid kollektivselskap kan bryte smittevernreglene grovt, uten noen som helst konsekvenser, spør Rikke Katrine Lysvand & Sigurd Ramdal, Indre Fosen ungdomsråd i dette leserinnlegget.

Nestleder Sigrurd Ramdal og ungdomsrådet i Indre Fosen under et møte i kommunestyret i 2019.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

Vi leser stadig vekk om stigende smittetrender, og om ungdommen som skal ha mye av skylda. Men mens ungdommen skjelles ut for mindre private fester, får den fylkeskommunalt eide aktøren Atb drive på slik som før her hos oss. Nå som skolene er åpne igjen, er de aller fleste på skolen. Man tenker kanskje at det logiske ville vært å kjøre med full kapasitet, slik som man gjør i storbyen. Dette kommer selvsagt an på hvor mye kapasitet som er nødvendig, og det er helt klart at trykket er størst i de store byene. Men nå må Atb se ut av Trondheim sentrum, og begynne å ta smittevernet på alvor.

På skolen er de aller fleste lærerne strenge på sosial distansering. Det er vel og bra, men hva er poenget når vi etter skoleslutt pakker oss sammen i en altfor full buss? Ta vår skole som et eksempel. Hvis du er elev ved John Bojer skolested Leksvik, og bor i Vanvikan må du finne deg i så sitte sammen med andre på bussturen som tar 30 min. Her blandes alle kohorter. Er du en av få heldige kan du klare å sikre deg et dobbelsete, men sannsynligheten er særdeles liten. «Hvorfor ikke bare ta neste buss?» kan sikkert noen lure. Jo, her går ikke neste buss før om 1 time. Om du har jobb, fritidsaktiviteter, eller annet du skal rekke må du pent og greit komme for sent, eller bryte smittevernreglene. Og på vei til skolen går det ingen annen buss som kommer frem tidsnok, så her MÅ man sitte på.

Selvsagt kan man bruke munnbind, med tanke på at skolebussen er «distriktenes rushtid», men dette mener jeg strider mot gratis-skoleprinnsippet. Jeg synes det er helt absurd at unge, skolepliktige ungdommer tvinges til å bryte smittevernreglene, komme for sent, skulke, eller betale. Vi er sjeleglade for at det ikke er vi som må sette familiens helse i fare for å komme oss på skolen. Vi synes nok busser, i hele fylket er på sin plass. Elever skal kunne komme seg trygt, og tidsnok til skolen, gratis!