Hvorfor har Indre Fosen valgt bort tysk og fransk , og et bedre helsetilbud i skolen?

«Kommunestyret i Indre Fosen vedtok 14. oktober en uendret skolestruktur, mens Ungdomsrådet , SV og Miljøpartiet de grønne (MDG) gikk inn for en større møteplass/skole for ungdomskoleelevene.» Det skriver Jan Erik Furunes i starten av dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde fra Åsly skole.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

I dag kan kommunens største skole med ungdomstrinn ikke lenger tilby tysk som valgfag på alle årstrinn, på grunn av for få elever. Av samme grunn er fransk utelukket, men ikke fordi det ikke finnes lærere med undervisningserfaring og kompetanse i faget – kompetanse som aldri vil bli tilgjengelig for elever i kommunen etter gårsdagens vedtak. Er dette et skoletilbud som vil tiltrekke seg familier med elever fra Trondheim?

Da jeg underviste i fransk ved Blussuvoll skole var det selvsagt at ungdomskolen skulle tilby undervisning i tre fremmedspråk. Blussuvoll ungdomskole i Trondheim har dobbelt så mange elever som det samlede ungdomstrinnet i gamle Rissa kommune (med Vanvikan), og med like gode resultater for læring og trivsel: Skolen var stor nok til å ha fast helsesykepleier og sosiallærer.
Det er altså ingen grunn til å hevde at en større møteplass/skole for ungdomsskoleelever vil gå ut over trivselen, snarere tvert i mot: Det er flere venner å velge blant. For ikke å snakke om flere fag, hvorav tre språkfag. Men jeg konstaterer at politikerne i Indre Fosen nå har valgt bort dette, ut fra sin forståelse av hva som gir et godt omdømme: Kortsynt grendepolitikk og urealistisk tro på nettundervisning har vunnet over et bredt fagtilbud og en større og rikere møteplass for ungdom og for nye ungdomsskolelærere. Ikke en gang et tilbud i tysk kan en nå regne med i Indre Fosen.

At sparing fortsatt skal skje med ostehøvel gir også lite håp om bedre helse-/støttetilbud ved skolene.

Jan Erik Furunes
Tidligere tillitsvalgt og lærer/lektor i fransk, norsk, samfunnsfag, krle, naturfag og matematikk.