«Takk for innspill!»

«For meg som politiker er det svært tungt å gå inn for reduserte tilbud, selv om vi ser at det kommer meget dystre tall for befolkningsutviklingen i kommunen», skriver blant annet Arne Langmo i dette leserinnlegget.

Arne Langmo.  Foto: Sigrun Overland

Debatt

Indre Fosen kommune står midt oppe i vanskelige avgjørelser om hvordan vi i framtiden skal få til gode kommunale tjenester, som vi har økonomi til å drive. For meg som politiker er det svært tungt å gå inn for reduserte tilbud, selv om vi ser at det kommer meget dystre tall for befolkningsutviklingen i kommunen. Men midt oppe i dette finner jeg det meget inspirerende å lese alle de innspillene som kommer inn i denne saken. Vi har nå 140 sider med innspill fra innbyggere, som er lagt til saken, og flere kommer stadig inn. Det er meget grundige og godt argumenterte innlegg som virkelig belyser saken på en god måte. Og det er jo dette som er hele grunnen til at man driver med lokalpolitikk. Når vi nå skal ta en avgjørelse på onsdag, vil noen bli skuffet og føle at de får et dårligere tilbud. Og slik er det i dag. Det ser ut som det ikke er noen kommune i landet, som har økonomi til å drive kommunale tjenester slik de ønsker. Vi ser stadig oppslag om at selv i de største og mest «robuste» kommunene er det store overskridelser og uheldige forhold både i skole og eldreomsorg. Det er dårlig trøst i at andre også har det trangt, men det forklarer da litt om at vi har kommet i en utvikling som egentlig svært få ønsker. Om vi ikke har sett det før, har i alle fall 2020 vist oss at gode fellesskapsløsninger nær folk, er det som er viktig for folk flest.

Med hilsen
Arne Langmo
Gruppeleder IF-SP