«Å kjæle med misnøyen - en politisk utfordring»

« Igjen blir gamle Leksvik i fokus for å spare penger», skriver blant annet Frøydis Aksnes i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde av Leksvik kommunehus.   Foto: Terje Dybvik

Debatt

Å være politiker er en utfordring, de skal tilfredsstille flest mulig av kommunens befolkning. Indre Fosen ble etter sammenslåingen av Leksvik og Rissa en stor kommune, også i utstrekning. Vi er en kommune med mange tettsteder og industri/virksomheter spredt utover. Iflg NAF's vegbok vil det ta mellom 4-5 timer å kjøre gjennom alle tettstedene, bygdene i løpet av en dag.

Det er ingen tvil om at det er et distriktsopprør på gang i hele Norge, sentraliseringsspøkelset rir kommunene som en mare. Da må vi passe på at ikke det samme skjer i egen kommune. Tap av offentlige arbeidsplasser, fraflytting som fører til en dårligere kommuneøkonomi er utfordringer som må tas på alvor.

Når krybba er tom bites hestene, er et gammelt ordtak. Dessverre ser det ut til at vi nå har kommet dit. Hasselvika/Fevåg har hatt en økning i de siste årene, og har nå også fått på plass et hurtigbåtrute som er betydelig bedre for de som bor der. Kommunen er opptatt av bolyst, men hvordan vil nedlegging av skolen der påvirke dette. Er ikke optimalt å kjøre til Rissa for å levere til barnehage og SFO før man drar på jobb med hurtigbåten. Så kan man jo også spørre, hvorfor legge så mye energi i å få flere hurtigbåtanløp før sommeren, for så å foreslå å legge ned skole/barnehage i høst? Det henger jo ikke sammen. Noen mener at det kan sammenlignes med da Hindrum skole ble nedlagt. Nei, det kan ikke det. Det var en lengre prosess, der fikk ikke innbyggerne forslaget noen mnd før det skulle tre i kraft. Det er også en geografisk forskjell.

Så igjen blir gamle Leksvik i fokus for å spare penger. Da blir det snakk om å selge SMIA, det gamle kommunehuset i Leksvik samt samfunnshuset i Vanvikan. (Hvor det faktisk drives dugnadsarbeid på samfunnshusdelen) Kan jo pirke litt, og minne om at iflg SSB tall for 2017 hadde Leksvik 63 879 kroner i lånegjeld, per innbygger, mens Rissa hadde 106 150 kroner pr innbygger. Størst endring var det i Rissa kommune der lånegjelda økte med 7 prosent, mens lånegjelda per innbygger gikk 2 prosent opp i Leksvik kommune. Kommunene ble slått sammen 1.1.2018

Er vi kommet i en situasjon der bygdene settes opp mot hverandre? Det vil både kommunen og innbyggerne tape på. Synes ikke at kommunen her har brukt mye tid for å finne kreative løsninger. Blir raskt et skrivebordsforslag som politikerne må forholde seg til, i stedet for å bruke litt tid på å finne ut av hva er beste løsning over tid. Nå blir det litt hummer og kanari, som gjør at innbyggerne er misfornøyde. Det må ikke bli slik at hvert tettsted/bygd vil stille med egen liste til neste kommunevalg. Da blir det kaos. Kommunelista har fått mye pes, men de har faktisk jobbet for det de lovte velgerne sine, om vi liker det eller ikke. Hastverk er lastverk heter det. Vanvikan har hatt besøk av arkitektstudenter som skal se på planene for Vanvikan og lære litt om arealplanlegging. De nevnte blant annet at det var mye kortere fra Trondheim til Indre Fosen enn de var klar over. Vi etterlyser jo flere tilflyttere. Arkitektstudentene mente kommunen må bli mye flinkere ti å markedsføre seg. Men da må vi tåle at kanskje noen bygder blir prioritert i første omgang, Vi skal ikke glemme at det som er bra for en, også er bra for andre. Økt aktivitet har en tendens til å spre seg.

Kanskje må vi i en periode tåle eiendomsskatt for å oppnå det beste for innbyggerne og kommunen. Vi er veldig raske til å forlange at kommunen skal bidra med både det ene og det andre, men få spør egentlig: Hva kan jeg bidra med? Har vi blitt så individualisert, at vi kun ser det som er best for meg og min gruppe, og ikke hva er best for oss alle? Indre Fosen er en flott kommune med så mye potensial, både med tanke på idrett, kultur, natur og mye annet. Og de aller fleste ønsker nye beboere velkommen til kommunen vår. Men da må det kreativitet til. Kanskje skulle innbyggerne i de ulike grendene komme sammen for å drøfte hva som kan gjøres innenfor de rammene vi har, og hva som kan vente. Det er ikke alltid administrasjon og politikere som har de beste løsningene. Å bruke innbyggerne kan ofte føre til gode løsninger. Ja da, det sies at politikerne skal ivareta befolkningens ønsker, men hvor mye lytter de? Der er vel befolkningen litt uenig for tiden.

Så er det dette med å kjæle med misnøyen. Offentlig sektor er jo kjent for omkamper og kjæling med misnøye når enkelte grupper må følge beslutninger som ikke passer deres hode. Og da tenker jeg blant annet på legevakt og mangel på leger. Hvordan blir nye leger mottatt. "Jo da, her er bra, men det er den dumme legevakta da" Da har du i utgangpunktet plantet en negativ holdning, og mange vil betenke seg. Eller, slik har vi alltid gjort det! En utfordring for nye eller sammenslåtte ansatte. Og hvordan vil kommunen framstå overfor mulige nye innbyggere? Flytt hit, men det kan godt være du må kjøre kommunen rundt for å få de tjenestene du ønsker. Vel, da ble det med tanken på flytting.

Frøydis Aksnes