«Vi liker ikke tanken på nedbyggingen»

«Vi i Stjørna pensjonistforening er betenkt over noen av punktene i Helse og omsorgsplan del 2 som nå legges ut på høring». Det framholder leder Inger-Lisa Lillemo i Stjørna Pensjonistforening i dette debattinnlegget.

Illustrasjonsbilde av Råkvåg aldershjem. Arkivbilde.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Pkt 1. Til helse og omsorgsplan del 2:

Som det går fram av forslaget skal Råkvåg aldershjem renoveres og ombygges til omsorgssenter med nedbygging av 8 langtidsplasser. Før var det 24 boenheter som nå skal bli til 16 hvorav 8 omsorgsboliger som før og 8 HDO boliger (heldøgns omsorg). Vi liker ikke tanken på nedbyggingen. Er dette et resultat av at Stjørna skal være det området i Indre Fosen som vil ha det minste antallet av personer 80 + i 2030? Levealderen stiger og er det da meningen at vi skal flyttes til Rissa eller andre steder som iflg. planen skal ha langt flere over 80 innen 2030? Vi synes også det er for galt å legge ned kjøkkenet på Råkvåg. Er det bedre omsorg å få oppvarma mat som er laga dagen i forveien? Vi bare spør?

Hva med Leikvang? Den er ikke omtalt i rapporten. Skal Leikvang legges ned? Der er det 8 omsorgsboliger hvor det pr. idag bor 2 pensjonister, 2 yngre enslige uten spesielle behov, og 4 boenheter står tomme. Det virker ikke som det er av interesse for kommunen å leie ut disse, da søkere blir tilbudt plass på Stadsbygd. Nei ikke ta fra oss Leikvang. Renover huset og la det bli en trygg bolig for eldre!

Kostnad for den foreslåtte ombyggingen i Råkvåg er satt til 5,7 mill., men med den utviklingen vi ser på andre bygg blir det sikkert 10 millioner.

Pkt 2. Legekontor i Råkvåg.

I planen foreslås det at legekontoret skal legges ned fra 2024. Men det er også påpekt at ev. nedleggelse må sees i sammenheng med legedekning ved omsorgssenteret, og da skjønner vi ikke at det kan være noe problem. Det står også at nedleggelsen vil gi større fleksibilitet for de som bruker legekontoret i dag ved at de kan få mulighet til legetime 5 dager i uka som resten av innbyggerne i kommunen. De to legene som har kontordager i Råkvåg er pasientenes fastleger og har plikt til også å ta imot dem i Rissa. Hvis legekontoret blir nedlagt må det vel koste kommunen mere å få sendt de 343 pasientene som bruker kontoret i dag til Rissa med drosje. Det er slett ikke alle som kjører bil, eller har noen til å kjøre seg, og busstilbudet er ikke tilstede.

Vi tror nok ikke dette vil bli noen besparelse for kommunen.

Pkt 3. Flytting av Fagerbakken barnehage.

Vi ser at barnehagen skal flyttes til Mælan skole. Det kan vel ikke kommunen spare noe på vel. Hvor skal den være på Mælan? Er det den gamle lærerboligen hvor SFO holder til som skal ombygges? Vi tenker også på utearealet slik som skog og mark, her må de over veien som etter hvert er blitt ganske trafikkert. I Råkvåg har de utearealet i umiddelbar nærhet uten å måtte over veien. Ingen av oss har barn, men vi har oldebarn som kan ha behov for barnehageplass. De politiske partiene var opptatt av å skape bolyst og utvikling i alle deler av kommunen ved siste valg, derfor er det så synd når vi ser at flere unge ønsker å etablere seg i bygdene i Indre Fosen, at både barnehage og skole skal flyttes, reduseres / nedlegges. Vi er meget bekymret for hvordan nærområdet vårt vil bli..

Husbysjøen 8. oktober 2020

Med hilsen
For Stjørna Pensjonistforening
Inger-Lisa Lillemo
leder