Det er lov å skifte mening

Det er forståelig, men ikke riktig å holde politiske sonderingsmøter bak lukkede dører.

Folkevalgte i Indre Fosen under kommunestyremøte i Smia i Leksvik tidligere i september.   Foto: Sigrun Overland

Debatt

Det er helt forståelig at ordfører i Indre Fosen, Bjørnar Buhaug (Sp), ønsker å samle gruppelederne i de politiske partiene i kommunen til lukkede dører før de folkevalgte skal beslutte om kommunen skal innføre eiendomsskatt, legge ned skoler og ta andre store grep for å spare penger.

Det er også helt forståelig når Buhaug sier at «tanken er at gode forslag skal få gjennomslag. Jeg mener det er en bedre prosess å diskutere i forkant. Prate med hverandre og se om det er noe vi kan enes om. Tanken er at gode forslag skal få gjennomslag».

At innbyggerne og pressen ikke deltar på møtet gjør at debatten blir annerledes, mener Buhaug, og sier:

- Det er uheldig om gode forslag blir nedstemt fordi de legges fram direkte i kommunestyremøtet. Målet vårt er å finne fram til gode fellesløsninger.

Det er også som forventet at Fylkesmannen i Trøndelag påpeker at det som hovedregel ikke er mulig å arrangere møter mellom folkevalgte uten at det er åpent.

- Hensynet til offentlig innsyn og dermed demokratisk kontroll går foran ønsket om en smidigere og mer effektiv politisk beslutningsprosess, sier Kjetil Ollestad til Fosna-Folket.

Dersom det ikke hadde vært sånn, hadde loven fungert som en invitasjon til å gjemme politiske debatter skjult for velgerne. Dersom det ikke hadde vært sånn, hadde kommunestyremøtene kun vært et sandpåstrøingsorgan hvor lokalpolitikerne holder sine innlegg uten sjanse for at det vil påvirke synet til noen i salen.

Og kanskje er det slik allerede? Fosna-Folket har skrevet flere saker om trusler mot lokalpolitikere, både fra folk innenfor og utenfor politikken. I en slik politisk kultur, er det ikke rart at det føles tryggere å diskutere utenfor offentlighetens lys.

Men det betyr ikke at det er riktig av den grunn.

Politiske vedtak blir bedre jo flere som har bidratt til dem. Åpenhet øker sjansen for at feil i saksbehandling eller feil og mangler i politiske resonnement som blir lagt til grunn blir oppdaget og korrigert.

Og til dere lokalpolitikere:

Det er lov å skifte mening.

Isteden for å holde fast på partipolitiske standpunkt som ikke tåler møte med realitetene, viser det styrke å være den som bidrar til at det best mulige forslaget for innbyggerne vinner frem. Det tror jeg velgerne vil belønne.