Det forstyrrende nullvekstmålet

Målet om null vekst i personbiltrafikken i Trondheim, kan gjøre det krevende å få nødvendig støtte til bygging av bru fra Fosen til Trondheim, skriver redaktør i Fosna-Folket, Gunn Kari Hegvik, i denne kommentaren.

Slik kan en bro over Trondheimsfjorden mellom Flakk og Rørvik kanskje komme til se ut.  Foto: Rambøll

Debatt

Siden 2012 har nullvekstmålet for personbiltrafikken i de store byene vært etablert politikk, for å kutte klimagassutslipp fra transportsektoren.

På landet kan vi i teorien bygge veier som gjør at personbiltrafikken øker, men det er da forutsatt at denne trafikken ikke sprer seg inn til byene.

Og det er der problemet potensielt oppstår når landet - altså Fosen - skal bygge en eller to bruer - over Stjørnfjorden og Trondheimsfjorden - dersom disse fører til trafikkvekst i Trondheim.

Les også: Så mange vil kjøre over fjorden med bompris på 50 kroner

«Trafikkvekst er av stor betydning for hvordan bru over Stjørnfjorden skal finansieres», het det på en av lysarkene som ble presentert på Fosenbruas konferanse sist uke.

I beregninger for bompengefinansiert bru over Stjørnfjorden, kalkuleres det med fra en til fire prosent trafikkvekst de neste ti årene.

Ifølge kalkulasjonene vil ikke bru over Stjørnfjorden bidra til økt trafikk inn til Trondheim, kun økt trafikk på Fosen. Men tilsvarende kalkulasjoner er derimot ikke gjort for bru over Trondheimsfjorden.

Foruten veksten i trafikk som vil komme over natta når brua står ferdig, er det rart å se for seg at en bru, som avlaster en ferge, ikke vil føre til økt trafikk inn til byen. Et av hovedargumentene for denne brua, er at det skal bli enklere å pendle inn til et større arbeidsmarked i Trondheim, men fortsatt bo på Fosen.

Les også: Stjørnfjordbrua inn i ny fase

Dersom konsekvensen av bru over Trondheimsfjorden blir at brua lemper større mengder personbiltrafikk inn i et område som har vedtatt nullvekst i personbiltrafikken, oppstår det en utfordring for brutilhengerne:

Det vil trolig bli vanskelig å få støtte på andre siden av fjorden, for en bru som bidrar til å øke personbiltrafikken i et område som har forpliktet seg til at personbiltrafikken ikke skal øke.

Les også: Umulig å si ja til bru og nei til sammenslått Fosen-kommune

Det er ikke alle som er enige i nullvekstmålet, ble det sagt fra scenen under Fosenbrua-konferansen i forrige uke. Blant annet har Nye Veier argumentert for å erstatte målet med et nullutslippsmål for personbiltrafikken. Men noen omkamp om nullvekstmålet, ser ikke ut til å skje i nær fremtid. Et av argumentene mot nullutslippsmålet er det ikke tar opp i seg at personbilen skaper svevestøv og krever store arealer til veier og parkering, som fint kan brukes til noe annet der folk bor tett.

Les også: - Har gjort oss avhengig av Trondheim for å overleve

Slik sett er det mulig å se på nullvekstmålet som sentraliserende, ved at byene med sine byvekstavtaler trekker opp stigen etter seg for utvikling av ny infrastruktur i distriktene rundt. Eller enklere sagt: Det kan ikke bygges noe på bygda som gir økt biltrafikk inn til byen, fordi byen kalkulerer med at ingen flere skal kjøre inn dit.

Sånn sett er nullvekstmålet mer enn forstyrrende for de som ser på bru over Trondheimsfjorden som det neste store utviklingsprosjektet for Fosen.