Utsikten er den samme

Flott utsikt skriver Fosna-Folket. De sikter til Storheia og vindindustriområdet der. Nå er det blitt mange mil med grusveier opp på heia og mellom vindturbinene.

Utsikten fra vindparken i retninga mot Sørdalen i Åfjord.  Foto: Emil Sørheim

Debatt

Det er fristende å opplyse Fosna-Folket om at både utsikten og det fine turområdet har alltid vært der, i går, fjor for 10 år siden. Det har vært der i tusenvis av år. Det er bare en forskjell, tidligere var området stort sett uberørt, bortsett fra villdyr og rein. En og annen turgåer var det og. Han kom seg til fjells på stier og trakk.

Les saken her: Milevis med nye grusveier egner seg for tur

Utsikten tidligere var av milevis med tilnærma uberørt natur uten inngrep av noe slag. Tamreinflokkene gikk og beita ubekymra for lyder og forstyrrelser. Fugleflokker kom i hundrevis og kunne legge reira der de ville. Egg og reir ble ikke forstyrra av anleggstrafikk, vindturbiner og lyd. De kunne fly ubekymra for å kollidere med turbiner og svære vinger.

Nå har verden blitt en helt annen. Reinflokker blir borte, hekkende fugler blir borte. Naturen blir borte. Vi har skapt, ikke parker, men nye store industriområder.

Bare tiden vil vise hvor mye vi har ødelagt av natur, dyre og fugleliv.

Som naturverner og motstander av å ødelegge norsk natur og kulturlandskap, samt rasering av beiteområder, håper jeg Fosna-Folket også skriver og legger vekt på at utbygging av nye industriområder, vindkraft også har sine kostnader. Kanskje kan vi få en debatt om hvilken verdi, og for hvem, vi skal sette på natur? Hvorfor vil ikke Tyskland fylle sitt alpeland med vindturbiner? Det er enklere å kjøpe opp norske konsesjoner.

Det skal bli spennende å se fremover, for det heter seg jo at industriområdene skal tilbakeføres til opprinnelig stand etter bruk. Hvorfor får stiller vi ikke flere spørsmål om dette? 25 år går fryktelig fort.

Fosen har for tiden Europas største vindindustriområde, så det skal bli spennende å les om dette i Fosna-Folket fremover.