Byggesaker i Ørland kommune

Dersom du skal bygge i Ørland kommune er det visse regler du må følge: Bygg først, spør etterpå. Og det er mye lettere å få tilgivelse enn tillatelse, skriver Øyvind Næss (SV) i dette leserinnlegget.

Øyvind Næss, leder i Ørland SV, på talerstolen i et kommunestyremøte i Ørland tidligere i år. Ordfører Tom Myrvold (H) og varaordfører Ogne Undertun (Ap) sitter ved siden av talerstolen.   Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Planutvalget behandler alle byggesøknader som om bygget ikke er ført opp.

Dette uttaler Leder i planutvalget Hans Eide i Ørland kommune, men det verste er det han videre uttaler til Fosna -Folket, Dette er ikke første gangen det skjer i kommunen at noen bygger først og søker om dispensasjon etterpå. Vi prøver å behandle saken som om tiltaket ikke står der.

Et betimelig spørsmål blir da om dette er vanlig praksis i Ørland kommune?

Og er det «noen» i Ørland kommune som ikke trenger å søke, men kun be om dispensasjon i ettertid?

En må jo og minne Hans Eide og planutvalget hva Økokrim sier:

Ulovlig oppføring av byggverk representerer et betydelig samfunnsproblem. Med stigende tomte- og eiendomspriser er det viktig for mange å maksimere det økonomiske utbytte av tomten. I mange tilfeller er oppdagelsesrisikoen lav, og selv om bygningsmyndighetene får kjennskap til forholdet, vil sanksjonsnivået ofte være til å leve med. I mange tilfeller medfører en overtredelse av byggesaksreglene heller ingen annen reaksjon enn en moderat forvaltningsstraff.

Mange overtredelser av byggesaksreglene gjelder dessuten manglende søknad. Når bygningsmyndighetene påpeker forholdet, pareres dette gjerne med at søknad inngis. Dersom det ikke foreligger noe grunnlag for å avslå søknaden, resulterer det gjerne i at det ikke gis noen reaksjon selv om søknad opprinnelig ikke ble inngitt. Slike forhold kan gi opphav til feiloppfatninger om at ”det er lettere å få tilgivelse enn tillatelse”.

Jeg vil derfor be Hans Eide om en avklaring; er det fremdeles slik, i Ørland kommune, at byggesaker må godkjennes på forhånd. Før bygging starter?

Og, at gjeldende reguleringsplaner skal følges?

I den angjeldende omtalte saken sier Grøntvedt nutri at de ønsker hastevedtak. Dette vitner om en bedrift som ikke har lang planleggingshorisont og som ikke ønsker vanlig saksgang. Hvorfor sier de ingenting om. Men vi kan tenke oss hvorfor..