Ta vare på Uthaug

Det er bekymringsfullt når Finn Olav Odde (Sp) avfeier bekymringene til beboerne rundt Grøntvedt Nutri på Uthaug som en svertekampanje, skriver Øyvind Wiger-Haraldsvik (Ap) i dette leserinnlegget.

Øyvind Wiger-Haraldsvik foran Grøntvedt Nutris fabrikk, helt til venstre på bildet. Bildet er tatt tidligere i vår.  Foto: Ola Bjerkevoll

Debatt

Det er trist lesning når en folkevalgt avviser egne innbyggere i lokalavisa. Med saken om plassering av helsestasjonen i Ørland kommune friskt i minne, er det også uforståelig når de mange bekymringene fra bomiljøet rundt Grøntvedt Nutri AS sin etablering i Uthaug havn enkelt avfeies som en «svertekampanje» av kommunestyrerepresentant Finn Olav Odde (i F-F den 9. juli).

Som folkevalgt kollega i samme kommune vil undertegnede minne om at vi for knappe 3 måneder siden behandlet et innbyggerinitiativ med over 1800 underskrifter, et fantastisk initiativ som representant Odde la død med setningen «vi kan ikke ha omkamper over alt» (i F-F den 4. april). Når skal egentlig bekymrede innbyggerne i den nye kommunen bli hørt? Hvis man ikke kan uttale seg før et drastisk inngrep i bomiljøet (les «svertekampanje») eller etter at det er fattet vedtak (les «vi kan ikke ha omkamper over alt»), når skal man da bli hørt?

For det er virkelig et drastisk inngrep! Innbyggerne på Kverva og Nordskaget på Frøya har kjent denne situasjonen på kroppen. Et lite samfunn, på størrelse med Uthaug, har kjørt omkamp mot Gustav Witzsøes selskap Nutrimar AS i over 10 år. Fiskeolje er en svært lukrativ bransje å være i, men til tross for eiers gunstige plassering på skattelistene ser ikke luktproblematikken ut til å kunne bli løst på Frøya, den forverres! I 2019 stengte Fylkesmannen fabrikken, av hensyn til bomiljøet. Må Uthaugs befolkning også støtte seg på Fylkesmannen i 10 år, eller har representant Odde kanskje en annen plan for bomiljøet rundt havna når han i avisen sier «vi må være ærlige mot befolkningen», og «vi kan ikke ha begge deler» (i F-F den 9. juli)? Skal Uthaug havn avfolkes, av hensyn til en reguleringsplan?

Når representant Odde i avisen gir utrykk for at man også har vurdert konsekvensene av å gi Grøntvedt Nutri AS byggetillatelse til å etablere den nye fabrikken gjennom «vanlig saksbehandling» (i F-F den 9. juli), så undrer undertegnede seg over hvilken «vanlig saksbehandling» det er som nå har gitt oss den første, private bommen på offentlig veg i Ørland kommune? En politisk samferdselskoordinator med ansvar for veg og infrastruktur bør kanskje kunne svare ut dette? Er Uthaug havn nå privatisert bak lukkede dører, eller kan allmennheten få innsyn i den såkalte «vanlige saksbehandlingen»?

Den ukritiske forvandlingen av det som tidligere ble omtalt som en av de vakreste fiskerihavnene i landet fortsetter etter undertegnedes syn så lenge vi har folkevalgte som er villige til å se mellom fingrene når en enkelt næringslivsaktør tar seg til rette. Det er udiskutabelt at Uthaug havn ville sett svært annerledes ut om alle spilleregler var fulgt, befolkningen ville hatt tilgang til offentlig kai, offentlig veg og offentlig molo, midlertidige utfyllinger ville blitt ryddet, bygninger ville fulgt krav i reguleringsplanene, småbåter og badestrender ville ikke vært forurenset av fett. Kall det hva du vil, men for undertegnede er dette «livskvalitet», for et hardt presset bomiljø på Uthaug.