Angående brunskogsnegler i Ørland kommune

– Vi synes det er feil at det er innbyggerne i kommunen som skal gjøre jobben på kommunal eiendom/friområder, skriver Elin Hovde, leder i Ørland hagelag i dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde av brunskogsnegle  Foto: Ola Bjerkevoll

Debatt

Hageselskapet Ørland hagelag har siden 2007/2008 delt ut sneglemiddelet nemaslug til hageeiere i kommunen. Vi har hatt god hjelp fra landbrukskontoret som har laget infobrosjyrer og oppskrifter for hvordan legge ut, lage feller og holdt utstyr for øvrig ved våre aksjoner. Men hagelaget har måttet skaffe pengene til innkjøp av nemaslug og annonsering. Ørland sparebank har i alle disse årene gitt hagelaget 10000kr til nemaslug og kommunen bidro til annonsering noen ganger. I år fikk vi nei av kommunen og vi har derfor satt en pris på kr 20 pr porsjon for hageeiere til å finansiere annonsen i Fosna-Folket. Dersom noen skulle legge ut på friområder, fikk de disse gratis.

Imidlertid syns vi det er feil at det er innbyggerne i kommunen som skal gjøre jobben på kommunal eiendom/friområder. Det er en ting at man skal ordne i egen hage, men for de som bor ved friområder, byggeplasser, og som beskrevet i F-F tirsdag 4.8. ved en «villtomt» som ingen tar ansvar for, så blir det et stadig innsig av snegler. For noen år siden i tidligere Ørland kommune ble det gjort en innsats med å rydde og ordne på slike områder. Bl.a. ble gravhaugen på Hovde ryddet og ordnet. Den blir klippet mange ganger i løpet av sommeren og er blitt et flott område og ingen snegler er å se.Jeg har selv et lite «traume» da jeg en kveld var innom Ørland kirke. Jeg klipte ca 1000 snegler på ca 1 time bare ved å gå langs kanten av øverste parkeringsplass og veien ned til minnelunden. Der er også en gravhaug og et felt med høyt gress. Der er det eldorado for reprodusering av snegler. Absolutt et område som bør klippes kort.

I 2018 sendte hagelaget et brev til Forsvarsbygg om at de måtte gjøre noe med sine områder som lå i tilknytning til boligfelt. I 2019 ble det inngått avtale med hagelaget om samarbeid for å få lagt ut middel som hjelper mot snegler på avtalte områder til forsvaret. Og det ble merkbart mindre snegler! Men Forsvarsbygg har også innløst en del boliger i rød sone som nå er revet og/eller fraflyttet. Noen av disse områdene er nå invadert av snegler. Men hagelaget har sendt nytt brev til Forsvarsbygg samt at gjenboere i rød sone har tatt kontakt med de for å fortelle om snegleplagen. Det resulterte i at det kan legges ut middel på disse områdene også. Det er flott at Forsvarsbygg tar ansvar for snegleplagen!

Det bør Ørland kommune også gjøre! De kan kartlegge hvor det er mest snegler i hele Ørland kommune og ha et samarbeid både med fylkesmann og vegvesen om de verste plassene. Sluxx heter det mest effektive middelet. Det kreves autorisasjon for dette, men det har kommunen. Ikke er det bare mest effektivt, det er også rensligere å bruke da man ikke trenger å klippe snegler for å bruke som åte (Nemaslug anbefales å blande i klipte snegler bl.a for å legge ut som åte) og Sluxx er det billigste midlet pr kilo.

Det har vært 2 utdelinger av nemaslug hittil i år. Vi har kjøpt inn som tidligere år, men nå er kommunen blitt mye større både i innbyggertall og areal så det er flere som kommer og henter nemaslug. Vi gikk tom for middel etter ca 30 minutter begge de foregående gangene. Til neste utdeling har vi bestilt flere pakker, så da håper vi det blir nok til alle.

Ellers en innstendig henstilling til hageeiere: Ikke fall for fristelsen til å legge hageavfall/plengras i ytterkant av tomta di dersom du bor i nærheten av skog eller annet villområde. IKKE legg det ut i naturen langt unna bebyggelse heller. Sneglene formerer seg voldsomt og det blir straks et problem med å begrense de og de kan fortrenge vår egen svartskogsnegl.

Elin Hovde
Leder Ørland hagelag