«Vi mener nå at grensen er mer enn nådd!»

«I altfor mange år har vi vært lovet bedring av fylkesvei 6328 By - Stjern», innleder Jan P. Stjern dette leserinnlegget med.

Illustrasjonsbilde fra fylkesvei 6328 By - Stjern i Åfjord.  Foto: Snorre Berg

Debatt

Senest fra forrige fylkesting, som var på befaring og mente at det var penger i «systemet» som skulle brukes på oppgradering. Pr. dags dato har ingenting skjedd, og standarden på veien har naturlig nok bare blitt verre.

Veien gruses innimellom, men avgang av grus er større enn tilgang, og dermed blir «repareringen» kortvarig, dessverre. Veien belastes med mye tungtransport av kraftforbil, tankbil, dyretransport, buss og tømmertransport, i tillegg til vanlig biltrafikk. Slitasje og ødelagte personbiler er en av konsekvensene av den dårlige kvaliteten på veien.

Det er et under at det ikke har skjedd større ulykker på veistrekningen. Vi mener nå at grensen er mer enn nådd! Vi vil ha framkommelig og kjørbar vei — asfaltert, selvfølgelig - NÅ!

Jan P. Stjern